Teksten van Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Winkelhuis in neoclassicistische stijl ()

Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Leopoldstraat en Arenbergstraat, gebouwd in opdracht van Louis Van Camp-Truyman, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Truyman uit 1888. Louis (Franciscus Cornelius Ludovicus) Van Camp (°Antwerpen, 1857), van beroep 'aannemer van feesten', was op 7 juli 1883 te Antwerpen gehuwd met Monica Ludovica Josephina Truyman (°Antwerpen, 1860), de oudste zus van de architect. Het project kwam in twee fasen tot stand: in juli 1888 werd een eerste bouwaanvraag ingediend voor de verbouwing van een traditioneel pand met trapgevel zijde Arenbergstraat. De werken betroffen de huidige winkelpui met balkon, en de aanpassing van de bovenvensters. In september volgde een tweede bouwaanvraag voor de volledige reconstructie van nu ook de bovenbouw. Bouwheer en architect waren allicht naaste verwanten.

Het winkelhuis Van Camp-Truyman is representatief voor het vroege oeuvre van Ferdinand Truyman, die actief was vanaf omstreeks 1880 tot midden jaren 1920, zowel met een privé-praktijk als in dienst van de stad Antwerpen. Uit de jaren 1885 tot begin 1890 zijn van Truyman zowel panden in conventionele neoclassicistische stijl bekend, als ontwerpen in neo-Vlaamserenaissance-stijl waarvan het hotel Michiels in de Lamorinièrestraat als belangrijkste voorbeeld geldt. Samen met de architect Hendrik Kennes realiseerde hij in 1892-1895 het Loodswezen op de Tavernierkaai, en met de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts in 1893-1897 het Hoger Handelsgesticht in de Schildersstraat, ontworpen in monumentale eclectische stijl.

Hoekhuis van drie bij twee traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op Arenbergstraat). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een markante, klassieke houten winkelpui met hoekportaal en hardstenen plint. Deze laatste bestaat uit bewerkte pilasters met diamantkoppen, een colonnette, en een met leeuwenkoppen verrijkt entablement waarin balkonconsoles geïntegreerd zijn. De bovenverdiepingen worden aan de zijde van de Leopoldstraat gemarkeerd door een middenrisaliet met cartouchesleutel, een noppenfries en een bijna gevelbreed balkon met gietijzeren borstwering. Verder registers van rechthoekige bovenvensters in geriemde of vlakke omlijsting met oren en guttae, op lekdrempels met onderdorpel. Een klassiek hoofdgestel met een breed overstekende houten kroon- en tandlijst, gekornist op klossen in het risaliet, vormt de gevelbeëindiging. Bewaard houten vensterschrijnwerk.

Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1888#1073 en 1888#1329.


Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Winkelhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203660 (geraadpleegd op )


Hoekhuis ()

Hoekhuis van drie + twee traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. Bepleisterde en beschilderde neoclassicistische lijstgevel, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw met een uitzonderlijk, goed bewaarde klassieke, houten winkelpui, verrijkt met leeuwekoppen, diamantkoppen, druipers en doppen. Bovenverdieping aan de zijde van de Leopoldstraat gemarkeerd door een middenrisaliet, met een deurvenster met schelpvormig medaillon waarrond palmetten op de bel-etage. Rechthoekig gietijzeren balkon, bovenvensters in geriemde omlijstingen met neuten en doorlopende lekdrempels op de tweede bouwlaag en platte banden, eveneens voorzien van neuten en paneelwerk op de borstweringen op de derde bouwlaag. Fel uitstekende houten kroonlijst op tandlijst met brede klossen boven het middenrisaliet.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Winkelhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/5434 (geraadpleegd op )