Parochiekerk Sint-Theresia, Bredene-Duinen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Bredene
Deelgemeente Bredene
Straat Hendrik Consciencelaan
Locatie Hendrik Consciencelaan zonder nummer, Bredene (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-2010 - 31-12-2010).
  • Adrescontrole Bredene (adrescontroles: 16-05-2008 - 16-05-2008).
  • Inventarisatie Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Theresia, Bredene-Duinen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kerk samen met de Vrije Basisschool Duinen met klooster en bijhorende, voorma­lige noodkerk zogenaamd "Cruysduyne" gelegen op terrein begrensd door de Hendrik Conscience-, Peter Benoit-, Prins Karel- en Prinses Marie-Josélaan.

Geschiedenis van de kerk. In 1926 wordt te Bredene-Duinen de voorlopige kerk met klaslokalen op de bovenverdieping in gebruik genomen. Op de plaats van de huidige kerk onmiddellijk ten noorden daarvan is een parkje met grot gelegen. Drie jaar later wordt de kapelanij van Bredene-Duinen opgericht. In 1936 ontstaat de zelfstandige parochie Sint-Theresia, voorheen ressorte­rend onder de parochie Sint-Rickiers van Bredene-Dorp. In 1939 start de bouw van nieuw bedehuis ten noorden van het voorlopige, ten ge­vol­ge van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog pas ingehuldigd in 1947.

Beschrijving van de kerk. Georiënteerde parochiekerk naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brug­ge); rechts van de torentoegang, een inwijdingsplaat met volgend op­schrift: "Bouw begonnen op 7 Februari 1939, onderbroken op 10 Mei 1940 en zwaar geteisterd onder 2e wereldoorlog. Bouw her­steld en voortgezet in September 1945. Kerk geopend op Palmen­zondag 14 April 1946. Op dinsdag 30 September 1947 plechtig toegewijd aan de H. Theresia van het Kind Jezus, op de 50e verjaardag van haar afsterven, door Z. Exc. Monseigneur Hen­ricus Lamiroy, Bisschop van Brugge".

Sobere, vrij gesloten, onderkelderde constructie met remi­nis­cen­ties naar de ro­maanse en vroeg-gotische architectuur, voorts gety­peerd door monu­men­taal zadeldak boven het schip en hoge toren tegen de noordelijke zij­gevel. Betonskelet met natuurstenen bekleding; leien zadeldaken. Puntgeveltoppen afgewerkt met lisenen. Spitsbogige muuropenin­gen onder meer veel­lich­ten.

Traditionele plattegrond: voorgeplaatst westportaal met doop­kapel ten noorden, brede middenbeuk en smalle zijbeuken van twee traveeën, breed transept met armen van één travee en rechte slui­ting, hoofdkoor van twee en een halve travee met rechte slui­ting, gelijkaardi­ge ­zij­ko­ren van één travee, sacristie en win­terkapel ten zuidoosten, bergruimte ten noordoosten.

Interieur. Typerende ruimtewerking zie de tot beneden doorge­trokken spitsbogen met bakstenen bekleding en aansluitende, be­pleis­ter­de kruisgewelven met steekkappen. Vlak overzolderd portaal.

Mobilair. Schilderij "Calvarie met Maria Magdalena", uit de 18de eeuw, toegeschreven aan Gaspard De Craeyer. Onder meer neo­go­tisch koor­ge­stoel­te (eik) uit het einde van de 19de eeuw, af­kom­stig uit de Sint-Petrus- en Paulus­kerk te Oosten­de.

  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGHEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Kanton Oostende I, Brussel, 1977, p. 15-16.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hendrik Consciencelaan

Hendrik Consciencelaan (Bredene)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.