Teksten van Pension Zomerlust

Pension Zomerlust (WVL8)

Zogenaamd "Pension Zomerlust". Breedhuis met drie bouwlagen en vier traveeën onder plat dak, uit interbellum. Witbeschilderde, gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen onder opengewerkte borstwering met centraal, gebogen fronton voorzien van de huisnaam. Op tweede bouwlaag, driezijdige erkers waartussen uitgespaard balkon. Typerende, gestileerde gietijzeren balkonleuningen voor de rechthoekige deurvensters met behouden houtwerk onder meer kleine roeden in bovenlichten. Begane grond: permanente uitbouw met terras.

Links, nummers 22, 24 in aansluitende bouwtrant, doch nummer 24 met recentere gevelbebording.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie

Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie: Pension Zomerlust [online], https://id.erfgoed.net/teksten/54376 (geraadpleegd op 23-10-2020)


Pension Zomerlust (WVL50)

"Pension Zomerlust" volgens opschrift, waarvan twee traveeën gebouwd voor 1925, later uitgebreid. Breed­huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Wit­be­schil­der­de, gecementeer­de lijst­ge­vel met schijn­voe­gen onder openge­werkte borstwering met centraal, gebogen fron­ton voor­zien van de huisnaam. Op tweede bouwlaag, driezij­dige er­kers waar­tus­sen uit­ge­spaard bal­kon. Typerende, gesti­leerde gietij­zeren balkon­leuningen voor de rechthoekige deur­ven­sters. Begane grond: recente terrasuitbouw.

  • Bredene in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, foto 57.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum: 2011

Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie; Vanneste, Pol: Pension Zomerlust [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139067 (geraadpleegd op 23-10-2020)