Neogotische pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Bredene
Deelgemeente Bredene
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 9, Bredene (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-2010 - 31-12-2010).
  • Adrescontrole Bredene (adrescontroles: 16-05-2008 - 16-05-2008).
  • Inventarisatie Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotische pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische pastorie te midden van tuin; gebouwd in 1908 naar ontwerp van architect G. Hoste (Tielt) ter vervanging van een oudere pastorie, een witgekalkt laag rijhuis aan de straat.

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (nok parallel met de straat, mechanische pannen); lage rechter zijvleugel van vier traveeën onder soortgelijke bedaking. Aan weerszijden van de hoofddeur, jaar­steen "Anno Domini 1908" en gevelsteen met opschrift "Pas­tory ge­bouwd ten jare 1908. Eerw. heer A. Remaut, pastor. Heer H. Rotsaert, burgemeester". Baksteenbouw met lelieankers; ge­bruik van blauwe hardsteen voor onder meer de dorpels, druiplijst, dekstenen en consoles. Vernieuwde plint. Linker hoekrisaliet van twee traveeën uitlopend op trapgevel, op de bovenverdieping gekenmerkt door Brugse travee. Rechthoekige vensters onder arduinen bovendorpel op consoles, in de eerste bouwlaag bekroond door getoogd boogveld met siermetselwerk (diagonaal of visgraatverband) in lichtere bakstenen, in de bovenste bouwlaag onder sierboog en met boogveld voorzien van drielob. In zijvleugel, soortgelijke muuropeningen, echter onder strekse boog. Af­lijnende muizentandfriezen. Hoofdgebouw met zijtrapge­vels.

Inte­rieur: in achterkamer links, twee muurschil­derijen, respectievelijk met voor­stelling van de oude pastorie en vis­sers.

  • DUFLOU V., Neogotische architectuur in Bredene (1), in Gidsenblad Lange Nelle, jg. 15, 2003, p. 14-16.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Bredene)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.