erfgoedobject

Hoeve Hof ter Yeste

bouwkundig element
ID
54409
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54409

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof ter Yeste
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoevebenaming "Hof ter Yeste" dateert van 1981 en verwijst naar de naam van de middeleeuwse jegenode - een geheel van landerijen zonder nauwkeurige begrenzing - aan de Kwadeweg; Middelnederlands geest = dorre onvruchtbare grond, hoge zandgrond, vooral langs de duinen; "Yestemolen", een in 1551 vermelde windmolen aan het nabijgelegen kruispunt Kwadeweg/Plassendalesteenweg. Hoeve aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).

Lage, losse bestanddelen van baksteen onder zadeldaken rondom een begrint erf met dito oprit; hoger gelegen, witgekalkt boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type. Ten zuiden, mogelijke restant van oorspronkelijke omwalling.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis met zes traveeën links + vijf traveeën onder meer twee opkamertraveeën rechts + circa negen staltraveeën onder onderbroken zadeldak (Vlaamse pannen); hogere nok voor het centrale gedeelte en klimmend dakvenster bij de stal. Oude kern uit de eerste helft van de 18de eeuw, aangepast en uitgebreid in de loop van de 19de- een 20ste eeuw. Behouden korfbogige kelderopening onder de opkamer, voorts recentere rechthoekige muuropeningen. Naar verluidt, overkluisde kelder met bakstenen tongewelf. Ten oosten, 19de-eeuwse dwarsschuur (nok evenwijdig aan boerenhuis, golfplaten), in 1941 afgebrand en het jaar daarop heropgebouwd. 19de-eeuwse kern nog aangeven door oudere muurparijen met lichtgleuven en korfbogige wagenhuisopening. Achter het boerenhuis, achtzijdige rosmolen (diameter 6,25 meter) van verankerde baksteen onder tentdak (Vlaamse pannen). Vier rechthoekige luikopeningen met tralies. In werking van 1870 tot 1936; sindsdien verdwenen installatie en nu in gebruik als stal.

Ten westen en noordwesten, nieuwe loodsen en stallingen.

  • Bredene hoevenroute (bron: F. Gevaert), Bredene, sine dato.
  • Huys Ch., Monografie over het bedrijf "Hof ter Yeste", Vrij Landbouwinstituut Roeselare, 1987/ 1988 (onuitgegeven verhandeling).
  • Devliegher L., Rosmolens in de Westvlaamse Kuststreek, p. 281-282.
  • Rotsaert D., Toponymisch glossarium van Bredene. Van Aalstraat tot Zwin, in Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988, p. 74.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof ter Yeste [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54409 (Geraadpleegd op 26-02-2021)