Vakantiehome Home des Enfants du Hainaut

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Bredene
Deelgemeente Bredene
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat 88, Bredene (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-2010 - 31-12-2010).
  • Adrescontrole Bredene (adrescontroles: 16-05-2008 - 16-05-2008).
  • Inventarisatie Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kinderhome Home des Enfants du Hainaut

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Vakantiehome Home des Enfants du Hainaut

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk zogenaamd "Home des Enfants du Hainaut", nu natuurrecreatief centrum "Horizon", op 25/07/2008 bij M.B. beschermd als monument.

Voormalige kinderhome naar ontwerp van architect J.J. Eggericx (Brussel) van circa 1923-1924. In 1926 wordt de eer­ste steen ge­leg­d door Ko­nin­gin Eli­sa­beth. Collectief bouwprogramma gericht op groepsvakanties voor 200 kinderen zowel gedurende de winter als zomer; gescheiden functies.

Laag H-vormig hoofdgebouw; twee parallelle slaapvleugels met el­kaar verbonden door middel van refter- en keukenvleugel. Ten noorden, omsloten speelplaats en vrijstaand administratief gebouw van twee bouwlagen, ten zuiden alleenstaande was- en stookplaats. Ten westen en ten oosten, een enigszins afgezonderd lazaret.

Functionele architectuur, zie materialen en vormgeving. Beton­skelet met bakstenen vullingen; oorspronkelijk geen plafonds, echter spe­ci­fieke be­ton­span­ten met overstekende rand in combi­na­tie met pan­nen schild­da­ken voor maximum luchtvoorziening; onder meer zenit­ale verlichting door middel van nok uit glasbeton. Rechthoekige muur­openin­gen; ko­zijn­constructies van beton, smal in de slaap­ge­deel­ten, ech­ter allen met klapsysteem in benedenvak; groot­ste met ijzeren roeden. Typerende schoorstenen.

Deels verzonken was- en stookplaats met meer kubistische vorm­ge­ving, zie onder meer verspringende platte daken gedomineerd door hoge rechthoekige schoorsteen; oorspronkelijk ontwerp voorzag schilddak. Ten westen, aan overzijde Klemskerkestraat, recentere vleu­gel in aan­sluitende bouwtrant mogelijk van 1937.

  • ONROEREND ERFGOED - AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/02135.
  • GEMEENTEARCHIEF BREDENE., Bouwvergunningen, 1934-1937.
  • DELETANG M., Homes et préventoriums, in Bâtir, juni 1936, p. 728-728.
  • Le Home des Enfants du Hainaut à Breedene-sur-Mer. Ar­chitecte: J.J. Eggericx, in La Cité, volume 6, nummer 3, 1926, p. 33-36.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapelstraat

Kapelstraat (Bredene)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.