erfgoedobject

Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen

bouwkundig element
ID
54423
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54423

Juridische gevolgen

Beschrijving

Beschermd als monument, de Visserskapel en onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. Vastgelegd bij M.B. van 22/09/1982.

Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en bijgenaamd "Breeningska­pel"; bekend bedevaartsoord voor vissers en andere. Gelegen in een beboomd parkje met een altaar­kapel onder dakruiter (1954), zitbanken en een ommegang met acht sta­ties ge­sig­neerd Ma­rest Huys (Oos­tende) waarin keramiekbeelden van de hand van de gebroeders Vanden Weghe (Beernem) en kaarsen­huis in de vorm van een Lour­des­grot.

Het huidige bedehuis dateert van 1736 en vervangt een houten kapel uit 1717. Eenvoudig rechthoekig gebouwtje van witgeschilderde gecementeerde bak­steen voorzien van schijnvoegen, onder scherp, pannen zadeldak. Zuidelijke puntgevel met rode, bak­ste­nen korf­boog­om­lijs­ting van de ingang; rechts geflankeerd door ingewerkt wij­wa­tervat in de vorm van Ionisch kapiteeltje. Puntgevel met stenen "Anno", "1736" en "W.G.M." (Wees Gegroet Maria) in de top. Tegen de noordelijke puntgevel: een vermoedelijk oorspronkelijk Christusbeeld van 1736 aangebracht tegen een naar alle waarschijnlijk recenter kruis met plaatje "INRI", houten afdak. Het calvariekruis werd in 2009 gerestaureerd. Zijgevels afgelijnd met overhoekse muizentand.

Interieur. Witbeschilderd houten tongewelf met vergul­de lijst, geschoord door middel van twee trekbalken op beschilderde, geprofileerde balksloffen met peermotief. Neo­go­ti­sch al­taar met het devotiebeeld, achter deels beglaasde en getraliede deur in bakstenen vlakke om­lijs­ting met oren onder druiplijs­t voorzien van sluit­steen. Voorts, muren bezaaid met grote va­ria­tie ex-voto's. Diagonaal gelegde zwart-wit betegelde vloer.

  • ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00054.
  • CLYBOUW K., Geschiedenis van de Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Bredene, Bredene, 1976.
  • DESOPPER G., Bredense monumenten, gedenkplaten en gedenkstenen, in Ter Cuere, Jaarboek 1995, p. 31-91.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54423 (Geraadpleegd op )