Teksten van Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen

Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen ()

Beschermd als monument, de Visserskapel en onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. Vastgelegd bij M.B. van 22/09/1982.

Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en bijgenaamd "Breeningska­pel"; bekend bedevaartsoord voor vissers en andere. Gelegen in een beboomd parkje met een altaar­kapel onder dakruiter (1954), zitbanken en een ommegang met acht sta­ties ge­sig­neerd Ma­rest Huys (Oos­tende) waarin keramiekbeelden van de hand van de gebroeders Vanden Weghe (Beernem) en kaarsen­huis in de vorm van een Lour­des­grot.

Het huidige bedehuis dateert van 1736 en vervangt een houten kapel uit 1717. Eenvoudig rechthoekig gebouwtje van witgeschilderde gecementeerde bak­steen voorzien van schijnvoegen, onder scherp, pannen zadeldak. Zuidelijke puntgevel met rode, bak­ste­nen korf­boog­om­lijs­ting van de ingang; rechts geflankeerd door ingewerkt wij­wa­tervat in de vorm van Ionisch kapiteeltje. Puntgevel met stenen "Anno", "1736" en "W.G.M." (Wees Gegroet Maria) in de top. Tegen de noordelijke puntgevel: een vermoedelijk oorspronkelijk Christusbeeld van 1736 aangebracht tegen een naar alle waarschijnlijk recenter kruis met plaatje "INRI", houten afdak. Het calvariekruis werd in 2009 gerestaureerd. Zijgevels afgelijnd met overhoekse muizentand.

Interieur. Witbeschilderd houten tongewelf met vergul­de lijst, geschoord door middel van twee trekbalken op beschilderde, geprofileerde balksloffen met peermotief. Neo­go­ti­sch al­taar met het devotiebeeld, achter deels beglaasde en getraliede deur in bakstenen vlakke om­lijs­ting met oren onder druiplijs­t voorzien van sluit­steen. Voorts, muren bezaaid met grote va­ria­tie ex-voto's. Diagonaal gelegde zwart-wit betegelde vloer.

  • ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00054.
  • CLYBOUW K., Geschiedenis van de Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Bredene, Bredene, 1976.
  • DESOPPER G., Bredense monumenten, gedenkplaten en gedenkstenen, in Ter Cuere, Jaarboek 1995, p. 31-91.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie; Vanneste, Pol: Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139048 (geraadpleegd op )


Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen ()

Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en bijgenaamd "Breeningskapel"; bekend bedevaartsoord voor vissers en anderen.

Ligging hoek Klemskerkestraat, in beboomd parkje met altaarkapel onder dakruiter (1954), ommegang met acht staties gesigneerd Marest Huys (Oostende), kaarsenhuis in vorm van Lourdesgrot, en zitbanken.

Huidig bedehuis met gevelstenen "ANNO", "1736" en "W.G.M." (Wees Gegroet Maria) in geveltop; vervangt een houten kapel van 1717. Eenvoudig rechthoekig gebouwtje van gecementeerde baksteen met één beuk onder scherp, pannen zadeldak. Zuidelijke puntgevel met schijnvoegen en witbeschilderd uitgezonderd de rode, bakstenen korfboogomlijsting van de ingang; rechts, ingewerkt wijwatervat in vorm van Ionisch kapiteeltje. Noordelijke puntgevel: kruisbeeld van palmhout en mogelijk uit de 18de eeuw, onder houten luifel. Zijgevels afgelijnd met overhoekse muizentand.

Stemmig interieur. Witbeschilderd houten tongewelf met vergulde lijst, geschoord door middel van twee trekbalken op beschilderde, geprofileerde balksloffen met peermotief. Neogotisch altaar met het devotiebeeld, achter deels beglaasde en getraliede deur in bakstenen vlakke omlijsting met oren onder druiplijst voorzien van sluitsteen. Voorts, muren bezaaid met grote variatie ex-voto's.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening Huisvesting, Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, cel Monumenten en Landschappen, archief, nummer 2262K.
  • CLYBOUW K., Geschiedenis van de Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Bredene, Bredene, 1976.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie: Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/54423 (geraadpleegd op )