erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jozef

bouwkundig element
ID
54433
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54433

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk van Bredene-Sas, toegewijd aan Sint-Jozef.

Geschiedenis van de kerk. In 1758 wordt op initiatief van de "Compagnie der Zaegmolens" in het molenpark op Sas-Zuid een kapel opgericht; er wordt tevens een onderpastoor aangesteld, afhankelijk van de paro­chiekerk Sint-Rickier op Bredene-Dorp. In 1842 wordt de parochie Molendorp opgericht als zelfstandige pa­rochie. De definitieve parochiegrenzen worden in 1857 uiteindelijk vast­gelegd en er wordt een pastoor aangesteld. In 1874 wordt een nieuw bedehuis in neogotische stijl opgetrokken op Sas-Zuid, op de huidige hoek van de Prins Al­bert­laan en Molendorpkaai (Oos­ten­de). De hui­dige Saskerk wordt in 1953 gebouwd op een meer centraal gelegen perceel in de toen nieuwe wijk op Sas-Noord. De slo­ping van de oude kerk volgt in 1954.

Beschrijving van de kerk. Georiënteerde zaalkerk naar ontwerp van architect J. Lantsoght (Brug­ge) van 1953 zie opschrift van stichtingssteen "Ten jare O.H. 1953 toen zijn H.Eerw.Exc. Em. J. Desmedt, bisschop van Brugge was, en Z.E.H. P. Sintobin herder der parochie werd deze kerk opge­richt ter ere van Sint-Jozef. Architect J. Lantsoght. Aannemer A. Cottyn". Ten zuiden ervan, drie stalen klokken afkomstig van de gesloopte Sas­kerk.

Sobere, vrij gesloten constructie met reminiscenties naar de romaanse architectuur, voorts getypeerd door een monumentaal zadeldak boven het schip en een imposante vierkante, klokken­to­ren onder tentdak ter hoogte van het koor.

T-vormige plattegrond ten gevolge van een noordoostelijke en zuidoostelijke uitbouw van respectievelijk de sacristie en de winterkapel. Betonskelet met bakstenen bekleding; leien bedaking. Rondbo­gige muuropeningen. Ge­slo­ten westgevel voorzien van bas-re­liëf met Sint-Jozef en Kind tussen engelen boven het portaal.

Eenvoudig interieur. Zichtbare betonspanten; in­ge­bouw­de schoor­mu­ren met uitgespaarde rondgang; trekhaken. Bas-reliëfs: Jezus over het water lo­pend in koor, musicerende engelen onder or­geltri­bune.

Mobilair. Schilderij Heilige Familie met de kleine Johannes en Heilige Elisabeth, uit de 17de eeuw en afkomstig uit de oude kerk (winterkapel). Glas-in-lood-voorstelling met centraal Heilig Hart (koor).

  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGHEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Kanton Oostende I, Brussel, 1977, p. 13.
  • Eeckhout R., De klokken van St.-Jozef Molendorp. Bredene 1873-1993, Bredene, 1993.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  : 2011


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54433 (Geraadpleegd op 17-04-2021)