Koninklijk Werk Ibis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Bredene
Deelgemeente Bredene
Straat Prinses Elisabethlaan
Locatie Prinses Elisabethlaan 1, 2, Bredene (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-2010 - 31-12-2010).
  • Adrescontrole Bredene (adrescontroles: 16-05-2008 - 16-05-2008).
  • Inventarisatie Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koninklijk Werk Ibis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Stichting van 1906 onder be­scherming van Prins Albert. Oorspronkelijk wees­huis én school voor vis­sers­kin­deren, later ver­ruimd tot probleemkin­deren; maritiem onderwijs. Aanvanke­lijke huis­ves­ting in drie­mas­ter zogenaamd "Ibis", vanaf 1925 in huidig gebouw.

Gebouwencomplex met beeldbepalende ligging op "landtong" tus­sen ka­naal en Noor­d E­de. Eclectische straatvleugel met klassen, internaat en beheerder­swoning ­op­ge­trok­ken in twee fa­sen. 1919: aankoop van de voorma­lige brou­wers­woning van 1897, nu di­rec­teurs­wo­ning (nummer 2). 1920: links aanpalende rij­hui­zen­ ge­sloopt en vervangen door nieuwbouw in aanslui­tende bouw­trant naar ontwerp van architect Achille Raoux; voltooid in 1924 (nummer 1). Twee bouwlagen, acht (nummer 1) en vijf traveeën (nummer 2) onder zadeldak (nok parallel met de straat, mechanische pannen); dakkapel­len onder afgeknot tent­dak en typerende hoge schoorstenen. Ge­ce­menteerde en licht­grijs be­schilderde lijstgevel op don­ker­grijze plint, echter van arduin bij nummer 2.; rechthoekige kelder­openingen. Pui­lijst en ver­diep­te borst­we­ring met dia­mant­kop­pen. Hoe­ken op de bo­venverdieping gemar­keerd door risa­liet­vor­mende trap­ge­vels in neo­barokstijl, bij nummer 2 jaartal "1897" in de top; bij­komend ba­lus­ter­balkon van arduin rechts. Be­gane grond: rond­boogvensters en grote, korf­bo­gige klas­ra­men onder druip­lijst met sluitsteen en dia­mant­kop­pen. Smal­le, rechthoekige boven­ven­sters, onder meer imitatie-twee- en vier­lich­ten; boog­velden met schelpvulling onder soortge­lijke druip­lijst als beneden. Nummer 2: arduinen deuromlijsting met boven­licht onder gebogen fronton op voluten. Hout­werk nog be­waard in rond­boog­deur nummer 1 zie deels be­glaas­de vleugel­deur met giet­ijzeren hekjes. Vrijstaande linker zijgevel, rechts gemarkeerd door soort­gelijke trap­ge­vel.

Erachter, speelplaats met aansluitende lage ge­bou­wen in ver­een­vou­dig­de bouw­trant en vrijstaande vleugel (admi­ni­stra­tie, refter, slaapzalen) van 1984 zie gedenksteen (nummer 11 bis).

Rechts, aanpalende nieuwbouw naar ontwerp van ar­chi­tec­ten Maes & De Bus­schere (Oos­ten­de) van 1995; omvat twee leef­ka­mers, stu­die-, hobby- en poly­valen­te zaal. Typerend centraal trappenhuis van glasbeton oplopend in lage, ronde toren bekroond met buisvor­mige leuning.

  • DECLERCQ Ph., IBIS 1906-2006. Een koninklijk verhaal, Bredene, 2007.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Prinses Elisabethlaan

Prinses Elisabethlaan (Bredene)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.