erfgoedobject

Koninklijk Werk Ibis

bouwkundig element
ID
54435
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54435

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Koninklijk Werk Ibis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Stichting van 1906 onder be­scherming van Prins Albert. Oorspronkelijk wees­huis én school voor vis­sers­kin­deren, later ver­ruimd tot probleemkin­deren; maritiem onderwijs. Aanvanke­lijke huis­ves­ting in drie­mas­ter zogenaamd "Ibis", vanaf 1925 in huidig gebouw.

Gebouwencomplex met beeldbepalende ligging op "landtong" tus­sen ka­naal en Noor­d E­de. Eclectische straatvleugel met klassen, internaat en beheerder­swoning ­op­ge­trok­ken in twee fa­sen. 1919: aankoop van de voorma­lige brou­wers­woning van 1897, nu di­rec­teurs­wo­ning (nummer 2). 1920: links aanpalende rij­hui­zen­ ge­sloopt en vervangen door nieuwbouw in aanslui­tende bouw­trant naar ontwerp van architect Achille Raoux; voltooid in 1924 (nummer 1). Twee bouwlagen, acht (nummer 1) en vijf traveeën (nummer 2) onder zadeldak (nok parallel met de straat, mechanische pannen); dakkapel­len onder afgeknot tent­dak en typerende hoge schoorstenen. Ge­ce­menteerde en licht­grijs be­schilderde lijstgevel op don­ker­grijze plint, echter van arduin bij nummer 2.; rechthoekige kelder­openingen. Pui­lijst en ver­diep­te borst­we­ring met dia­mant­kop­pen. Hoe­ken op de bo­venverdieping gemar­keerd door risa­liet­vor­mende trap­ge­vels in neo­barokstijl, bij nummer 2 jaartal "1897" in de top; bij­komend ba­lus­ter­balkon van arduin rechts. Be­gane grond: rond­boogvensters en grote, korf­bo­gige klas­ra­men onder druip­lijst met sluitsteen en dia­mant­kop­pen. Smal­le, rechthoekige boven­ven­sters, onder meer imitatie-twee- en vier­lich­ten; boog­velden met schelpvulling onder soortge­lijke druip­lijst als beneden. Nummer 2: arduinen deuromlijsting met boven­licht onder gebogen fronton op voluten. Hout­werk nog be­waard in rond­boog­deur nummer 1 zie deels be­glaas­de vleugel­deur met giet­ijzeren hekjes. Vrijstaande linker zijgevel, rechts gemarkeerd door soort­gelijke trap­ge­vel.

Erachter, speelplaats met aansluitende lage ge­bou­wen in ver­een­vou­dig­de bouw­trant en vrijstaande vleugel (admi­ni­stra­tie, refter, slaapzalen) van 1984 zie gedenksteen (nummer 11 bis).

Rechts, aanpalende nieuwbouw naar ontwerp van ar­chi­tec­ten Maes & De Bus­schere (Oos­ten­de) van 1995; omvat twee leef­ka­mers, stu­die-, hobby- en poly­valen­te zaal. Typerend centraal trappenhuis van glasbeton oplopend in lage, ronde toren bekroond met buisvor­mige leuning.

  • DECLERCQ Ph., IBIS 1906-2006. Een koninklijk verhaal, Bredene, 2007.

Bron     : Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koninklijk Werk Ibis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54435 (Geraadpleegd op )