Oud Gemeentehuis van Bredene

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Bredene
Deelgemeente Bredene
Straat Prinses Elisabethlaan
Locatie Prinses Elisabethlaan 15-17, Bredene (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-2010 - 31-12-2010).
  • Adrescontrole Bredene (adrescontroles: 16-05-2008 - 16-05-2008).
  • Inventarisatie Bredene (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oud Gemeentehuis van Bredene

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

"Oud Gemeentehuis Bredene", Bredene-Sas zie opschrift van pui­lijst. In sluitsteen van centrale rondboogdeur gedateerd 1864; ge­com­bi­neerd met gemeenteschool­. Ge­meen­te­huis­func­tie in 1992 over­ge­bracht naar nieuwbouw aan het Cen­trum­plein hal­verwege Bre­dene-Dorp en Bredene-Duinen.

Vrij­staand, eclectisch geheel met twee bouwlagen onder on­der­bro­ken za­del­dak (nok parallel met de straat, me­cha­ni­sche pan­nen); gemeente­huis van drie traveeën geflankeerd door twee lagere, analoge onder­wijzers­wo­nin­gen van drie traveeën zie achterliggende, voormalige gemeen­te­school van 1874. Bakstenen lijstgevel met verwerking van blauwe hardsteen voor onder meer de plint, puilijst, geblokte pilasters en soort­gelijke om­lijs­tin­gen van de ge­toog­de en rond­bogige muur­openingen. Drie middentraveeën als risaliet met centrale deurtravee oplopend in halsgevel met open oculus en metalen pinbekroning. Zijvleu­gels met aflijnende, overhoekse muizentandfriezen.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2011

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Prinses Elisabethlaan

Prinses Elisabethlaan (Bredene)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.