erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
54440
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54440

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen binnen de landelijke wijk Ertbuur, gelegen op de hoek met de Bulstraat en toegankelijk vanaf een voetweg (Stapsteenwegel). De hoeve vormt van oudsher samen met de naastgelegen hoeve een site met walgracht (zie Lagen Heirweg nummer 26). Deze enkelvoudige rechthoekige site met walgracht strekt zich in de lengte uit langsheen de Bulstraat en Lagen Heirweg. Beide hoeves zijn van elkaar gescheiden door een bakstenen scheidingsmuur ter hoogte van het kruispunt van Lagen Heirweg en Bulstraat; deze locatie is op het primitief kadasterplan en Poppkaart aangeduid met "den gescheurden advoc(a)at".

Oudst bekende cartografische gegevens over de site zijn terug te vinden in de atlas van gronden van Johannes Baptiste De Block, opgemaakt in 1764 door Carolus Benthuys. Deze geeft slechts één gebouw weer, namelijk op de zuidwestelijke helft van de site ter hoogte van de Lagen Heirweg nummer 26. De hoeve op de noordoostelijke helft van de site (Elsstraat nummer 1) zou naar verluidt voorheen gedateerd zijn in de jaren 1780 of 1790 en klimt in elk geval op tot het einde van de 18de eeuw, zie weergave van het boerenhuis en de schuur op de Ferrariskaart (1771-1778). In 1835 was de hoeve eigendom van landbouwer Jan Baptiste De Meyer. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werden het boerenhuis en de schuur in 1886 gedeeltelijk herbouwd in opdracht van landbouwer Julien De Meyer, en werd in één zelfde bouwfase het bakhuis opgetrokken. In 1894 werd de hoeve in vruchtgebruik gegeven aan landbouwer Dominique Van Damme. De hoeve bleef tot 1974 eigendom van de familie De Meyer. Na de verkoop in 1974 werd het boerenhuis grondig verbouwd en vergroot tot de huidige woning naar de ontwerpplannen van architect E. De Witte uit Wetteren (ingebruikname volgens het kadasterarchief in 1976). Ten westen ingeplante gerenoveerde en vergrote woning met nieuw gevelparement, bewaarde huisstoel en gedeeltelijk bewaarde indeling. Interieur met voormalige opkamer, (versierde) moerbalken en één brede Vlaamse haard met haardwangen van gesinterde baksteen en bewaarde haardbalk en kroonlijst.

Midden op het erf en parallel aan de Lagen Heirweg ingeplant bedrijfsgebouw, zijdelings palend aan de scheidingsmuur van beide erven. Imposante constructie van zes traveeën met dwarsschuur voorzien van dubbele doorrit (één gedichte poort). Verankerde baksteenbouw onder een overstekend zadeldak (nieuwe pannen) met uitgesneden houten dakrand. Noordoostelijke kopgevel met recent hermetste geveltop. Naast de doorrit omvat de schuur een aalkelder en opslagkelders (zie kelderluik), naast een wagenhuis en stallen. Voormalig kippenhok ter hoogte van het beglaasde gedeelte. Ter hoogte van de doorrit: opgeklampte poort en deur met inscripties en jaartallen uit de jaren 1880 en begin 1890 (zie verbouwing volgens het kadasterarchief in 1886), met namen en nummers (naar verluidt van uitgelotenen?). Dakgebint rustend op dwarsmuren en lisenen.

Voormalig bakhuis (oven verdwenen) van 1886, opgetrokken tegen de scheidingsmuur met de naastgelegen hoeve.

  • BALTHAU E., Laarne, Archeologisch Inventaris Vlaanderen. Band III, Gent, 1984, p. 80-93.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Boerenwoning

  • Is deel van
    Laarne


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54440 (Geraadpleegd op 24-02-2021)