erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
54452
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54452
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, binnen de wijk Ertbuur gelegen bij de grens met de gemeente Destelbergen (Heusden) aan een afgezonderd gedeelte van de Elsstraat ten noorden van de snelweg Gent-Antwerpen (E17-A14).

Oorspronkelijk tweeledige rechthoekige site met walgracht begrensd door de Mostbeek, die tegelijk het noordelijke gedeelte van de omgrachting vormt. Vandaag is van deze site in 8-vorm slechts een deel van de grachten bewaard voornamelijk aan de westelijke helft met de voornaamste elementen van het gebouwenbestand. Hoevegebouwen gelegen rondom een onverhard erf dat van de straatkant wordt afgesloten door een eenvoudig ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlers ter vervanging van de vroegere vierkante, gemetste pijlers. De hoeve klimt op tot de 18de eeuw. Ze werd al weergegeven op de atlas van gronden van Johannes Baptiste De Block, opgemaakt in 1764 door Carolus Benthuys. Op deze kaart werd slechts één gebouw afgebeeld waarvan de plaatsing schuin ten opzichte van de Elsstraat overeenkomt met het huidige boerenhuis. Op de Ferrariskaart van 1771-1778 worden een boerenhuis met landgebouw en een brugje over de Mostbeek weergegeven. Het primitief kadasterplan (1835) geeft de stallen dwars op het boerenhuis weer. Hoewel niet afgebeeld, was de schuur mogelijk al in de eerste helft van de 19de eeuw aanwezig (niet geregistreerd in het kadaster). Rond het midden van de 19de eeuw was de hoeve eigendom van Carolus Deloose uit Gent.

Boerenhuis van vier traveeën met aanpalende stallen van twee traveeën, gelegen aan de zuidoostzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Witgekalkte erfgevel op gepikte plint en afgelijnd door geprofileerde daklijst. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk (beluikte vensters). Toegangsdeur met gedeeld bovenlicht in bruingeschilderde omlijsting met oren. Gecementeerde rechterzijgevel met topanker. Rechts, lager aanpalend volume onder lessenaarsdak met garage.

Interieur. Bewaarde kelder met overwelving en opkamer. Balkenplafond, onder meer moerbalk met voluutmotief.

Landgebouwen op L-vormig grondplan. Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw op gepikte plint en onder zadeldaken bedekt met Vlaamse pannen. Schuur met centrale dwarsdoorrit en wagenhuis aan de noordwestzijde van het erf. Stal aan de noordoostzijde van het erf, aan de erfzijde uitgebreid met recentere aanbouw onder golfplaten lessenaarsdak. Achter de stal is nog een kleine stal bewaard. Open loods naast de erftoegang.

  • BALTHAU E., Laarne, Archeologisch Inventaris Vlaanderen. Band III, Gent, 1984, p. 73-80.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54452 (Geraadpleegd op 19-05-2021)