erfgoedobject

Preventorium Le Home du Grand Air de Liège

bouwkundig element
ID
54460
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54460

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig preventorium "Le Home du Grand Air de Liège", gebouwd in 1933 en in 1979 ingehuldigd als "Medisch Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs".

Historiek

Ontworpen door de Luikse architect Georges Dedoyard, die voor dit project in 1934 de Architectuurprijs Van de Ven ontvangt. De home is gebouwd voor kinderen van onbemiddelde Luikse arbeidersfamilies. Het betreft een vrij eenvoudig en functioneel ontwerp en is voor zijn tijd op vele vlakken progressief. Het ontwerp wordt omschreven als romantisch kubistisch en geniet in de jaren na de constructie veel aandacht omwille van de logische planopbouw en kleurwerking. Het gebouw had oorspronkelijk zowel aan exterieur als interieur een verrassend kleurgebruik, deze is ten dele verloren gegaan. Het schrijnwerk van de vensters had een wit met oranje en de deuren een Florentijns groene beschildering. Qua oriëntatie en planindeling getuigt dit ontwerp van een doordachte aanpak weerspiegeld in een logische indeling van de verschillende onderdelen. De slaapvleugels enerzijds, de refter en burelen anderzijds worden van elkaar gescheiden door een axiale, circulatieruimte leidend naar de overdekte speelplaats en de zwemkom. De leefruimtes krijgen een maximale bezonning terwijl de dienstruimtes naar het noorden zijn gericht. Het complex was voorzien van een waterzuiveringsinstallatie en ventilatiesysteem, destijds door de vakpers omschreven als vooruitstrevend. De planindeling is heden grotendeels bewaard, de slaapzalen zijn nu opgedeeld in kleinere kamers.

Beschrijving

Plattegrond.

Complex van twee bouwlagen met verhoogde begane grond onder plat dak op een F-vormige plattegrond. Bestaande uit een noord-zuid georiënteerde hoofdvleugel met rechthoekige plattegrond, waarop haaks aansluitend op de zuidwesthoek een rechthoekige vleugel en een smalle lage vleugel ter hoogte van de inkom. Deze laatste verbreedt als zeshoek ter hoogte van het zwembad en overdekte speelplaats.

Materialen.

De hoofdstructuur bestaat uit gewapend beton met een parement van gele sierbaksteen gecombineerd met donkerbruine baksteen voor de plint en bloembakken. Het verzorgde parement met streklagen wordt getypeerd door een verdiepte lintvoeg en smalle stootvoeg. De vensters hebben blauwhardstenen onderdorpels en witbepleisterde betonnen bovendorpels. De vensterregisters zijn onderverdeeld door halfronde betonnen zuiltjes oorspronkelijk bekleed met koningsblauwe tegeltjes. Het houten, beschilderd schrijnwerk met grote, horizontale roedeverdeling is voornamelijk in het linkergedeelte vervangen.

Horizontaal opgebouwde straatgevel (noordkant) met dubbelhuisopstand. Verticaliteit bij de inkompartij en het trappenhuis met rechts een aansluitende, oplopende uitbouw vroeger met torenachtige allure door het nu verdwenen bekronend en bovendaks uitstekend waterreservoir met uurwerk. Inkom onder een brede en diepe luifel die oorspronkelijk doorliep over de gevel van de linkervleugel. Vóór die linkervleugel een verhoogde stoep achter een bruinbakstenen muurtje. De horizontaliteit van de gevel wordt verder in de hand gewerkt door de kort overstekende, omlopende dakrand en de doorgetrokken onder- en bovendorpels van de vensterzones. Analoge westgevel met bijkomende ingang onder luifel. De achterliggende vleugels zijn opgetrokken in oranje baksteen en hebben sober uitgewerkte, deels aangepaste gevels met eenvoudige rechthoekige muuropeningen. Recentere polyvalente zaal tegen de oostgevel. Interieur. Bewaarde kleurrijke vloeren (behalve in de refter), in mozaïek of met cementtegels gelegd volgens verschillende geometrische patronen. Granitotrappen met gesloten betonnen borstwering en buisvormige leuning. De figuratieve muurschilderingen in refter en slaapzalen zijn verdwenen, het zwembad is behouden.

  • Onroerend Erfgoed - Afdeling West-Vlaanderen, Archiefnummer W/02135.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 113.
  • DE HOUWER V., De prijs Van de Ven 1928-1937. De eerste tien jaren van een Belgische architectuurwedstrijd, in M&L, jaargang 17, 1998, nummer 2, p. 6-32.
  • DE HOUWER V., Modernisme en kleur: een probleem met bronnenmateriaal, in M&L, jaargang 19, 2000, nummer. 4, p. 30-39.
  • HENDRICKX J., Le préventorium du Coq-sur-Mer prés d'Ostende, in La Technique des Travaux, jaargang 10, nummer 5, 1934, p. 281-284.

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Preventorium Le Home du Grand Air de Liège [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54460 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.