Waterkasteelhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Duinenweg
Locatie Duinenweg 45, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Waterkasteelhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Historische hoevesite op de hoek met de Wenduinesteenweg, "Watertorenhof" of "WATERKASTEELHOF" zie uithangbord. De vroegere naam is "Klein Boonemshoeve", iets zuidelijker ligt op de hoek van de Grotestraat met de Warvinge de historische hoeve "Boonemshove", een voormalig leengoed (1435-1647) van de adellijke familie van Boonem (zie Grotestraat, straatinleiding). De site staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1842). Het woonhuis dateert naar verluidt van 1912.

Hoeve met losse bestanddelen rond een deels betonnen, deels gekasseid erf, toegankelijk via metalen hekken rechts van het woonhuis. Breed woonhuis aan de straat, verankerde baksteen van anderhalve verdieping onder zadeldak (Vlaamse pannen), witbeschilderde voor- en zijgevels. Voorgevel met doorlopende banden, getoogde muuropeningen met vlakke omlijsting en diamantkop als sluitsteen. Achtergevel met rechts twee opkamertraveeën met een getoogd en betralied kelderraam. Stalling ten noorden van het erf met jaartal "1818" (baksteenkoppen) in de westelijke eindgevel. Gecementeerde gevels met rechthoekige muuropeningen en drie laadluiken onder lessenaarsdak. Ten zuiden van het erf een dwarsschuur met getoogde schuurpoort met ten westen ervan een kleinere stalling.

  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 197, 208-209.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duinenweg

Duinenweg (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.