Augustijnenklooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Grotestraat
Locatie Grotestraat 10, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Augustijnenklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gebouw van het voormalig augustijnenklooster, heden opgenomen bij de nieuwbouw van de gemeentelijke bibliotheek "Canticleer". In 1899 start op initiatief van de Brugse advocaat Pierre Borre de bouw van de Sint-Monicakerk (zie Monicastraat). De Gentse augustijnen zijn geïnteresseerd in de geestelijke bediening van de kerk en krijgen in 1902 de toestemming tot het oprichten van een klooster. De paters huren er villa "Closerie des lilas" en villa "Rustica" ten zuiden van de kerk. Na de aankoop van de villa's wordt "Closerie des lilas" gesloopt en op die plaats in 1904-1905 een klooster gebouwd. In 1953 moet ook villa "Rustica" wijken voor de uitbreiding van het klooster. Deze omvat een woning en kapel ontworpen door architect Arthur Degeyter (Brugge). De kerk blijft aan het klooster verbonden tot de overschakeling als parochiekerk in 1958. In 2002 koopt de gemeente het klooster. Een deel wordt gesloopt voor de bouw in 2005 van een bibliotheek ontworpen door Alain Bossuyt, Freddy Clauwaert en Carl Vanacker. Geheel van voormalig kloostergebouw geïntegreerd in een nieuwbouw op U-vormige plattegrond gelegen ten zuiden van de Sint-Monicakerk. Links een breedhuis (1904-1905) van vijf traveeën met bepleisterde en witbeschilderde gevels onder zadeldak (zwarte daktegels). Kordon op de verdieping en rechthoekige vensters met geprofileerde omlijsting. Rechtervleugel van 1953 onder schilddak (zwarte daktegels) en met bepleisterde en witbeschilderde gevels. Voorgevel met nieuwe vensterindeling waarbij de glasramen met geometrische motieven van de vroegere kapel op de begane grond werden hergebruikt voor de brede segmentboogvensters op de verdieping. Achteraan de voormalige kloostergebouwen zijn twee nieuwe rechthoekige dwarsvleugels geplaatst. Rechthoekige volumes onder plat dak met okerkleurige platen en hoge doorlopende vensterzones.

  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 290-302.
  • CLAEYS G., Korte geschiedenis der Sint-Monicakerk in Den Haan, s.l., 1985, p. 2-3.
  • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan Deel III, Stroud (Groot-Britannië), 2005, p. 78.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel 1, s.l., 1996, p. 63.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grotestraat (Klemskerke)

Grotestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.