erfgoedobject

Villa Hortensia

bouwkundig element
ID
54478
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54478
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Losstaand burgerhuis met modernistische inslag, voortuintje afgezet met laag muurtje waarboven buisleuning; twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Baksteenbouw op licht beraapte en wit beschilderde plint, dito borstweringen en luifels. Deurrisaliet (rechts) onderbroken door luifels op verschillende verdiepingen; horizontaliserend effect door middel van vensterregisters met onder meer afgerond balkon en horizontale groeven op borstweringen. Markerende schoorstenen in zijgevels. Verdiepte, rechthoekige vensteropeningen met behouden houtwerk; geometrische roedeverdeling in bovenvlakken. Rechthoekige deur tussen lisenen onder vlakke luifel.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Hortensia [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54478 (Geraadpleegd op 09-03-2021)