erfgoedobject

Villa Hortensia

bouwkundig element
ID: 54478   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54478

Beschrijving

Losstaand burgerhuis met modernistische inslag, voortuintje afgezet met laag muurtje waarboven buisleuning; twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Baksteenbouw op licht beraapte en wit beschilderde plint, dito borstweringen en luifels. Deurrisaliet (rechts) onderbroken door luifels op verschillende verdiepingen; horizontaliserend effect door middel van vensterregisters met onder meer afgerond balkon en horizontale groeven op borstweringen. Markerende schoorstenen in zijgevels. Verdiepte, rechthoekige vensteropeningen met behouden houtwerk; geometrische roedeverdeling in bovenvlakken. Rechthoekige deur tussen lisenen onder vlakke luifel.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Hortensia [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54478 (Geraadpleegd op 06-08-2020)