Villa Hortensia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Kardinaal Mercierlaan
Locatie Kardinaal Mercierlaan 19, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen

Beschrijving

Losstaand burgerhuis met modernistische inslag, voortuintje afgezet met laag muurtje waarboven buisleuning; twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Baksteenbouw op licht beraapte en wit beschilderde plint, dito borstweringen en luifels. Deurrisaliet (rechts) onderbroken door luifels op verschillende verdiepingen; horizontaliserend effect door middel van vensterregisters met onder meer afgerond balkon en horizontale groeven op borstweringen. Markerende schoorstenen in zijgevels. Verdiepte, rechthoekige vensteropeningen met behouden houtwerk; geometrische roedeverdeling in bovenvlakken. Rechthoekige deur tussen lisenen onder vlakke luifel.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kardinaal Mercierlaan

Kardinaal Mercierlaan (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.