Teksten van Tramstation De Haan

Tramstation ()

Historiek

Het tramstationnetje langs de Nieuwe Rijksweg moet gesitueerd worden in de periode 1875-1914 waarin de eerste ontwikkeling van de Belgische kusttram plaatsvindt. Nadat eerder in de 19de eeuw diverse plaatsen aan de Belgische kust toegankelijk worden gemaakt voor het opkomende toerisme via de aanleg van spoorwegen, dient ingenieur Limelette in 1873 een eerste aanvraag in voor een concessie voor de aanleg van een tramlijn aan de kust. Hoewel de commissie Openbare Werken hiervoor aanvankelijk groen licht geeft, komt de ontwikkeling van een tramwegennet aan de kust pas in een stroomversnelling met de oprichting van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen in 1884-1885. Met de komst van een stroomtramlijn, genaamd de "Tramlijn der Duinen", in 1886 die Oostende met Blankenberge verbindt, groeit het voormalige vissersgehucht De Haan waar voordien al een halte aanwezig was (gelegen op het grondgebied van de gemeente Klemskerke) uit tot een bloeiende badplaats. In zijn prille bloei wordt een eenvoudig stationnetje recht tegenover de centrale Leopoldlaan opgericht, zogenaamd de "Blekken Statie" waarmee verwezen wordt naar de zinken buitenbekleding van de tramhalte. Omstreeks 1900 wil men de tramlijn verbeteren en elektrificeren, wordt het verkeer langs de Leopoldlaan steeds drukker en worden in de omgeving in snel tempo pittoreske villa’s opgetrokken. Daarom opteert men voor een nieuw tramstation ter vervanging van de "Blekken Statie". In 1902 ontwerpt de Brusselse architect G. Dhaeyer een station in pittoreske stijl ten westen van de vroegere tramhalte. In de loop der jaren wordt het tramstation het uithangbord van de badplaats. Nadat het station in 1977 met afbraak wordt bedreigd, koopt de gemeente De Haan het gebouw en krijgt het een herbestemming als dienst voor toerisme. In 2002 volgt naar aanleiding van het honderdjarig bestaan een volledige restauratie.

Beschrijving

Gele baksteenbouw op een blauwhardstenen plint, gebruik van blauwe hardsteen voor negblokken, vensteromlijstingen, casementen en consoles van de schoorstukken. Centraal gedeelte van twee bouwlagen onder afgewolfd en overkragend zadeldak (mechanische pannen) waaronder pseudovakwerk. Flankerende lage vleugels onder zadeldak (mechanische pannen) met luifel op schoorstukken, aan de smalle zijden rustend op vierkante pijlers. Opschrift in casement "DE HAAN AAN ZEE", uitgewerkte schoorsteen met opschrift "COQ SUR MER". Rechthoekige vensteropeningen met kleine roedeverdeling. Rechthoekige deuropeningen. Omlopende bakstenen stoep in visgraatverband.

Gietijzeren verbodspaal met Franse tekst "DÉFENSE DE CIRCULER SUR LA VOIE" en Nederlandse tekst "VERBODEN OP DE SPOREN TE GAAN".

  • Onroerend Erfgoed - Afdeling West-Vlaanderen, Archiefnummer W/00267.
  • De Kusttram. Een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust, Tielt, 2010, p. 47-48, 82-84.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 70, 72.
  • VANDENBERGHE E., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel I, Uitgave Het Streekboek, 1996, p. 50.

Auteurs:  Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Van Vlaenderen, Patricia: Tramstation De Haan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/140888 (geraadpleegd op )


Tramstation ()

De "Tramlijn der Duinen" tussen Oostende en Blankenberge werd op 8 augustus 1886 in gebruik genomen. Tezelfdertijd werd in De Haan een eerste station in gebruik genomen, de zogenaamde "Blekken Statie". Deze werd in 1903 vervangen door het huidige tramstation. In 1977 aangekocht door gemeente die er de Dienst voor toerisme in onderbracht.

Gele baksteenbouw op een arduinen plint; gebruik van arduin voor negblokken, vensteromlijstingen casementen en consoles voor schoorstukken. Centraal gedeelte van twee bouwlagen onder afgewolfd en overkragend zadeldak waaronder pseudo-vakwerk; ten oosten en ten westen lagere vleugels onder zadeldak met luifel op schoorstukken, aan smalle zijden op vierkante pijlers. Opschrift in casement "De Haan aan Zee", uitgewerkte schoorsteen met opschrift "Coq sur Mer". Rechthoekige vensteropeningen met kleine roedeverdeling. Rechthoekige deuropeningen. Omlopende baksteen stoep in visgraatverband.


Bron: DELEPIERE A.-M., HUYS M. & KERRINCKX H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Huys, Martine: Tramstation De Haan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/54484 (geraadpleegd op )