Parochiekerk Sint-Monica

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Monicastraat
Locatie Monicastraat 17, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Monica

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Historiek.

In 1897 wordt in de Concessie tussen de Dantelaan en de Montaignelaan de Willibrorduskapel opgericht. De badplaats is echter in volle expansie en heeft nood aan een groter bedehuis. Pierre Borre, advocaat in Brussel en grondeigenaar in De Haan, neemt het initiatief om een kerk te bouwen. Pauwels en Hanot zijn de architecten, Guillaume Van Ophem uit Schaarbeek de aannemer. De werken starten in 1899 en tevens worden de toegangswegen naar de kerk aangelegd. In 1902 wordt de kerk voltooid. De augustijnen uit Gent verzorgen de diensten en bouwen langs de Grotestraat (Grotestraat nummer 10) een klooster. Door het toenemende toerisme groeit de bevolking en wordt de kerk te klein. In 1920 ontwerpt de Schaarbeekse architect Laenen een plan voor een aanzienlijke vergroting van de kerk in neo-Byzantijnse stijl. Deze ambitieuze onderneming wordt fors gereduceerd tot het in 1934 bijbouwen van een nieuw transept en koor, zodat het grondplan van de kerk de vorm van een Lotharings kruis verkrijgt. In 1954 verwerft de kerk het statuut van zelfstandige kapelanij, op 30 augustus 1958 wordt Sint-Monica een zelfstandige parochie. Het grondgebied van de nieuwe parochie wordt voor 2/3 geleverd door Klemskerke en 1/3 door Vlissegem. De augustijnen staan niet langer in voor de diensten, de eerste parochiepriester is Jérome Vandemoere.

Beschrijving.

Vrijstaande, georiënteerde neogotische basiliek met driebeukige benedenkerk van zes traveeën met pseudotransept met vlakke afsluiting, transept en koor met twee zijkoren van twee traveeën en vlakke apsis en sacristie in de zuidoosthoek. Bruingele bak¬steenbouw boven een gecementeerde plint met imitatievoegen en blauwhardstenen kordon. Gebruik van rode baksteen voor de gootlijsten met tanden- en muizentandlijsten en de geprofileerde omlijsting van de spitsboogopeningen. Leien bedakingen (zadel- en lessenaarsdaken) met dakruiter als klokkentoren op de kruising met het pseudotransept. De traveeën worden geritmeerd door steunberen, verjongende steunberen tegen de westgevel en op de hoeken. De bekronende kruisen op de west- en eindgevels zijn verdwenen. Westgevel met vooruitspringend portaal onder zadeldak, rechthoekige deur onder blauwhardstenen latei gevat in een spitsboogomlijsting. Boogveld met afbeelding van de heilige Monica met opschrift "SANCTA MONICA ORA PRO NOBIS" en "ORD. S. AUGUSTINI HAAN AAN ZEE". Daarboven een groot drielichtvenster. De zijgevels worden getypeerd door lancetvormige spitsboogvensters, drielichten bij de transepten. Bijkomende ingang aan de noordbeuk en traptoren tussen de sacristie en het zuidtransept. Achthoekige klokkentoren onder ingesnoerde naaldspits en met houten romp opengewerkt met galmgaten. Interieur. Bepleisterde en witbeschilderde muren met imitatievoegen. Houten spitstongewelven (westelijk deel) en bakstenen kruisribgewelven (oostelijke aanbouw) steunen op ronde, witstenen zuilen en bundelpijlers op achthoekige sokkels en loofwerkkapitelen. Scheibogenarcade met bakstenen spitsbogen en vensterzone met kleine spitsboogvensters (glas in lood). Vloer met gele, rode en grijze cementtegels.

Mobilair. Sober neogotisch mobilair onder meer biechtstoelen, offerblokken, communiebank, kruisweg. In het koor glasramen met afbeelding van heiligen in het koor. Orgel daterend van circa 1968 door orgelbouwer Jos. Loncke en zonen (Esen).

  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 290-302, 352-354.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel 1, s.l., 1996, p. 60-62, 64.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Aanvullende informatie

De augustijnen stonden in voor de parochiediensten tot 2003. Van dan af is er een diocesaan priester (nu Bob Casteleyn). De vermelde Jerome Vandermoere is een pater afkomstig van De Haan die als martelaar gestorven is in Wamba (Zaïre) in de zestiger jaren. Hij was echter nooit priester van deze kerk. Achteraan in de kerk is er een plaket om hem te gedenken, vandaar de verwarring.

Casteleyn, Bob (05-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Monicastraat

Monicastraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.