Villa Paula

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Wenduinesteenweg
Locatie Wenduinesteenweg 54, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Paula

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Dubbelhuis op hoek bij de Molendreef; drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag op verhoogde begane grond onder schildak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat),eerste-tweede kwart 20ste eeuw. Gecementeerde grijze plint waarin twee getoogde keldervensters waarboven parement in rode baksteen, verlevendigd met gele baksteen in banden en aan strekken. Zijtravee uitlopend op puntgevel met bolbekroning. Getoogde muuropeningen met vernieuwd houtwerk.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wenduinesteenweg (Klemskerke)

Wenduinesteenweg (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.