erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
54525
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54525

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Dieper gelegen eind 18de- of begin 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, gelegen aan de zuidzijde van de straat. Eerste weergave van de hoeve op het primitief kadasterplan (1835). Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werd in 1870 het boerenhuis gedeeltelijk herbouwd en vergroot en het bakhuis opgetrokken (registratie in 1883).

Lange erfoprit vertrekkende van groen- en witgeschilderd ijzeren toegangshek tussen dito pijlers aan de straatkant. Hoevegebouwen gelegen rondom centraal erf. Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw op gepikte plint en onder zadeldaken met Vlaamse pannen.

Met de rugzijde naar de straat gericht boerenhuis van vier traveeën, in hoofdzaak daterend van 1870 (volgens kadasterarchief). Zuidoostelijk gerichte erfgevel afgelijnd door getrapte daklijst. Twee oorspronkelijke vensters met diefijzers, groen- en witgeschilderde luiken. Toegangsdeur gevat in groengeschilderde omlijsting van baksteentjes, met pseudo-bovenlicht onder golfplaten afdakje op houten schoren. Zijgevels met laadluik ter hoogte van de zolderverdieping. Gietijzeren armwaterpomp tegen gepikt gevelveld rechts van de deur. Tegen de achtergevel, later aangebouwde achterkeuken in grote simili-stenen onder golfplaten lessenaarsdak.

Achterin liggende lange dwarsschuur met stallen aan de zuidoostzijde van het erf, met nok parallel aan de straat. Hoger opgetrokken rechter gedeelte met laadluik voor zolderverdieping. Erf- en achtergevel met geprofileerde daklijst. Licht getoogde en rechthoekige openingen met alternerend groen en wit gestreept geschilderd houtwerk.

Stal met geïncorporeerd bakhuis van 1870 (volgens kadasterarchief), haaks op de straat ingeplant aan de oostzijde van het erf. Erfgevel met rechthoekige openingen, onder meer poort met bovenliggende dakkapel; linker zijgevel met driezijdige openingen in de geveltop.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54525 (Geraadpleegd op 08-03-2021)