Hoeve 't Zwaluwnest

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Bredeweg
Locatie Bredeweg 131, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Zwaluwnest

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve zogenaamd 't Zwaluwnest", zie opschrift en toegankelijk via een lange, geasfalteerde oprit. De hoeve staat aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) binnen een vierkante omwalling met noordelijke erftoegang en gebouwen in een L-vormige opstelling met ten westen ervan een bakhuisje. Gelijkaardige situatie op het primitief kadasterplan (circa 1830), dan ingeschreven als een pachthoeve van de Brugse adellijke familie van Zuylen. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) aangeduid als "Ferme Soetaert". Het kadaster registreert in 1889 een uitbreiding met een stalling aan de westzijde van de woning. Circa 1938 wordt in de noordwesthoek van het erf een landgebouw toegevoegd, uitbreiding tussen woonhuis en stalling circa 1940. In 2002 wordt ten oosten van het erf een nieuw woonhuis gebouwd. Hoeve met losse bestanddelen in verankerde baksteen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) rond een deels verhard erf met centrale mestvaalt. Van de oorspronkelijke omwalling is de zuid- en westzijde bewaard. Boerenhuis met aan de zuidzijde een hoger opgaand opkamergedeelte van twee traveeën breed. Witgekalkte erf- en achtergevel boven een gepekte plint en gecementeerde eindgevel. Rechthoekige en licht getoogde muuropeningen. In de westgevel van het opkamergedeelte een gedicht rondboogvenster en een betralied rechthoekig keldervenster onder houten latei in een rondboognis met afgeschuinde dagkanten. De gecementeerde eindgevel wordt centraal geschoord door een steunbeer. Symmetrisch uitgewerkt met twee kelderopeningen zie westgevel, erboven twee rechthoekige betraliede vensters met kleine roedeverdeling (rechtervenster verbouwd tot deur) en oorspronkelijk beluikt. Topgevel met twee rechthoekige, beluikte zoldervensters onder houten latei gevat in een korfboognis. Interieur. Opkamer boven een eenbeukige kelder onder tongewelf, bewaarde balklaag met moer- en kinderbalken.

Schuurstalvolume ten noorden en in het verlengde van het woonhuis verbonden door een recentere tussenbouw. Gedateerd op de noordelijke eindgevel met "ANNO" ter hoogte van het ronde uilengat en eronder het jaartal "1773", uitgewerkt in baksteen. Rode, verankerde baksteenbouw onder zadeldak met dakoverstek rustend op houten modillons. De muuropeningen van stallen en poorten zijn grotendeels verbouwd. Zuidelijke eindgevel met rond uilengat. De overige bedrijfsgebouwen zijn van recente datum.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1889/4, 1938/46, 1940/15.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 99.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bredeweg (Klemskerke)

Bredeweg (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.