Hoeve Frederikshof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Bredeweg
Locatie Bredeweg 133, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Frederikshof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen zogenaamd "FREDERIKSHOF" (zie houten bord), toegankelijk via een geasfalteerde oprit. De hoeve staat aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) met twee parallelle gebouwen gelegen in een omhaagd perceel. Gaat zeker terug tot de helft van de 18de eeuw zie ankers met jaartal "1755" in de eindgevel van de stalling. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) afgebeeld met het centraal gelegen woonhuis met stalling op L-vormige plattegrond en schuur ten oosten van het erf. Circa 1939 worden aan de zuidoostzijde een groot volume en enkele kleinere landgebouwen ten zuiden van het woonhuis opgetrokken. Gebouwen in bruine, verankerde baksteen onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen) rondom een deels verhard erf met centrale mestvaalt. Ten zuiden resten van een boomgaard en poel. Langgestrekt boerenhuis met aandak en met rechts een voormalige koestal. Witgekalkte erfgevel boven een gepekte plint en met aangepaste travee-indeling en muuropeningen, twee dakvensters onder zadeldak en met vlechtingen en schouderstukken. Achtergevel met drie rechthoekige, betraliede kelderopeningen onder houten latei waarvan twee in een segmentboognis en een rondbogige staldeur. Hoge stoep met aanpalende mestvaalt. Aanpalende stalling met gedateerde eindgevel van "1755" en met vlechtingen. Oostelijk gelegen dwarsschuur onder zadeldak (mechanische pannen) met aandak en schouderstukken en vlechtingen aan beide eindgevels. Twee gedichte korfboogvormige poorten aan voor- en achterzijde en asemgaten aan alle gevels. Interieur met kopbalkgebinte van acht traveeën. Rechts aanpalend wagenhuis onder half schilddak (Vlaamse pannen), gedateerd "1781", rechthoekige doorrit aan oostzijde onder houten latei. Overige bedrijfsgebouwen zonder specifieke kenmerken en/ of van recente datum.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1939/29.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 99.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bredeweg (Klemskerke)

Bredeweg (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.