Hoeve Clemensheule

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Clemensheulestraat
Locatie Clemensheulestraat 2, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Clemensheule

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine, langs de straat gelegen hoeve zogenaamd "CLEMENSHEULE", zie houten bord. Het kadaster registreert in 1905 de bouw van een tweewoonst door Medard Vanden Berghe, landbouwer uit Klemskerke. In 1946 zijn beide huizen tot één woning verenigd. In zijn huidige vorm een hoeve van het langgestrekte type, woonhuis met geïncorporeerde stalling onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde, bruine baksteenbouw met gecementeerde gevels. Licht getoogde muuropeningen met beluikte vensters. Achterin gelegen schuur uit het interbellum met Mariakapelletje in de noordgevel.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1905/9, 1946/43.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 99.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Clemensheulestraat

Clemensheulestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.