Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Clemensstraat
Locatie Clemensstraat 8, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrijstaande en beeldbepalende voormalige pastorie met voortuintje op de hoek met de Vlissegemstraat, heden in gebruik als bibliotheek. Ontworpen door provinciaal architect Pierre Buyck (Brugge) en gebouwd in 1873 ter vervanging van een ouder pand. In 1997 verhuist de openbare bibliotheek vanuit de vroegere gemeenteschool (zie Dorpsstraat nummer 44) naar hier. Statig dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak (mechanische pannen) met aanpalende en ommuurde tuin. Baksteenbouw met verhoogde begane grond boven een kelderverdieping met rechthoekige keldermonden in de witbepleisterde plint. Voorgevel met parement in witgeglazuurde bakstenen zie gevelsteen (links van de voordeur) geleverd door "A. ROELS-VILEYN/ REVETEMENT/ CHAUSSEE DE NIEUPORT, 40/ OSTENDE". Gecombineerd met groengeglazuurde baksteen voor strekken, doorlopende banden en geprofileerde deuromlijsting. Gebruik van blauwe hardsteen voor kordons, lateien en buitentrap, imposten en waterlijst bij de deur. Geprofileerde, rondbogige deuropening met dubbele vleugeldeur (bewaard schrijnwerk) en voetenschraper. Hoog bovenlicht met erboven een druiplijst met gestrekte uiteinden en sluitsteen uitgewerkt als console voor een beeld van Moeder met Kind. Voorts rechthoekige vensters met grote roedeverdeling naar oud model en nieuwe rolluikkasten op de verdieping. Flankerende lage aanbouwen onder lessenaarsdak. Gecementeerde achtergevel met dezelfde gevelindeling als bij de voorgevel. Voortuin van de straat afgescheiden door lage, witbeschilderde bakstenen muurtjes. Tuinmuur in witbeschilderde baksteen onder ezelsrug en met afgeronde hoek.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1874/3.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 192.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 189.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Clemensstraat

Clemensstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.