Windmolen Geersensmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 1, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Standaardmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Geersensmolen

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd als monument bij B.S.G. van 26/08/1943. De molen is verwijderd voor restauratie en zou rechts van nummer 1 worden heropgebouwd. Standaardmolen op vier bakstenen teerlingen, op een berg. Verticale beschieting tegen de zij- en voorkant, eternieten leien aan de windveeg en op de kap. Gebroken kap. Half-verdekkerde wieken.

Interieur: maalzolder, haverpletter, steenzolder en twee maalgangen. Inscripties: op het klauwijzer staat tweemaal "P S P" en tweemaal een onleesbaar inschrift. Het vangwiel is beschilderd met witte bloemenranken op rode grond; in een kader staat het jaartal "DE.. 29 MEY 169..". Op de ijzerbalk van de voormolen staat "PS ANNO 1772" . Op de middenlijst "M DE VILDERE/ 1859/ OOSTKERKE", "CVDPITTE/ 1831", "I DERRE/ 18" ; OP DE WEEGBANDEN "1836/ PETRVS DE/ MONIE/ 1835/ CASIMIERVS/ VAN DE PITTE/ 1834", "P DIANS/ 1841", E/ GEERSENS/ 1881", "ED GEERSENS/ 1887", "A.V.D./ PITTE/ 1862", "P D M/ 1832" en andere.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00623.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 139-140.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, p. 188-191.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 28, p. 173.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 35.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.