Herberg De Leeuw van Vlaanderen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 41, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg De Leeuw van Vlaanderen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Voormalige herberg "De Leeuw van Vlaanderen" op de hoek met de Clemensstraat, nu een woonhuis. Voorheen lag hier een boltra met boldersbaan zoals te zien op een oude foto. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) is langs de Clemensstraat een pand te zien, volgens kadastergegevens van 1876 uitgebaat als handelshuis door schoenmaker/winkelier Jan Verplancke. Circa 1926 vervangt herbergier Talloen dit pand door het hoekhuis zie huidig. Een foto uit de jaren 1940 toont de toenmalige herberg met gecementeerde gevels en een nu verdwenen ingang in de hoektravee. Twee bouwlagen onder half schilddak (zwarte, mechanische pannen). Bepleisterde en witbeschilderde gevels met imitatievoegen boven een lage gepekte plint. Doorlopende onderdorpel op de verdieping en getoogde muuropeningen. Ingang in een aanbouw langs de Dorpsstraat rechts van het hoofdvolume, portiek met omlijsting bestaande uit pijlers uit gesinterde baksteen die een natuurstenen architraaf dragen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1876/4, 1926/44.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 44.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 92.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.