Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 67, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand herenhuis met beeldbepalende ligging op de hoek met de Nieuwe Steenweg en de Vlissegemstraat. Op een oude foto staat het huis afgebeeld met een voortuin, van de straat afgescheiden door metalen hekken rustend op bakstenen muurtjes. Volgens kadastergegevens circa 1872 opgetrokken door Louis Demarest, bakker uit Klemskerke. Vanaf 1891 bewoond door de gemeentesecretaris August Van Besien die de woning dan laat vergroten. In 1899 bouwt de maatschappij Dewaele-Van Besien achteraan op het perceel een brouwerij die in 1901 wordt omgezet tot een stoombrouwerij. De familie Dewaele behoort tot de notabelen van het dorp. Arthur is brouwer en schepen, Achiel zijn zoon is gemeentesecretaris tussen 1918 en 1966. Tot de bouw van het gemeentehuis in 1953 (zie Dorpsstraat nummer 61) oefenen de schepenen, "dischraad" en de secretaris hier hun functie uit. Dubbelhuis van twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Baksteenbouw met gecementeerde voorgevel. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde bovenhoeken en doorlopende onderdorpel op de verdieping. Vlaggenmast boven de deur en geprofileerde houten gootlijst op klossen. Rondboogvormige zoldervensters in de zijgevels. De voormalige voortuin is nu opgenomen bij de aanleg van een breed voetpad met plantsoen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1872/1, 1891/3, 1899/4, 1901/4.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 27, p. 86.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.