Teksten van Burgerhuis

Aanvulling (2012)

Alleenstaand herenhuis met beeldbepalende ligging op de hoek met de Nieuwe Steenweg en de Vlissegemstraat. Op een oude foto staat het huis afgebeeld met een voortuin, van de straat afgescheiden door metalen hekken rustend op bakstenen muurtjes. Volgens kadastergegevens circa 1872 opgetrokken door Louis Demarest, bakker uit Klemskerke. Vanaf 1891 bewoond door de gemeentesecretaris August Van Besien die de woning dan laat vergroten. In 1899 bouwt de maatschappij Dewaele-Van Besien achteraan op het perceel een brouwerij die in 1901 wordt omgezet tot een stoombrouwerij. De familie Dewaele behoort tot de notabelen van het dorp. Arthur is brouwer en schepen, Achiel zijn zoon is gemeentesecretaris tussen 1918 en 1966. Tot de bouw van het gemeentehuis in 1953 (zie Dorpsstraat nummer 61) oefenen de schepenen, "dischraad" en de secretaris hier hun functie uit. Dubbelhuis van twee bouwlagen en zes travee├źn onder zadeldak (Vlaamse pannen). Baksteenbouw met gecementeerde voorgevel. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde bovenhoeken en doorlopende onderdorpel op de verdieping. Vlaggenmast boven de deur en geprofileerde houten gootlijst op klossen. Rondboogvormige zoldervensters in de zijgevels. De voormalige voortuin is nu opgenomen bij de aanleg van een breed voetpad met plantsoen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1872/1, 1891/3, 1899/4, 1901/4.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 27, p. 86.

Bron: -
Auteurs:  Van Vlaenderen, Patricia
Datum: 2012


Je kan deze pagina citeren als: Van Vlaenderen, Patricia: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/140792 (geraadpleegd op 21-06-2021)


Herenhuis

Herenhuis op hoek bij Nieuwe Steenweg. Dubbelhuis van zes travee├źn en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat), 19de eeuw. Gecementeerde baksteenbouw op dito plint met vier kleine rechthoekige en betraliede kelderopeningen. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde bovenhoeken; behouden houtwerk in vensters eerste bouwlaag, doorlopende onderdorpel op verdieping; accoladeboogvormige tussendorpel onder bovenlicht deur. Geprofileerde houten gootlijst op klossen. In verankerde zijgevels: rondbogig zolderraam met radvormige roedeverdeling.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Huys, Martine


Je kan deze pagina citeren als: Huys, Martine: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/54554 (geraadpleegd op 21-06-2021)