De Witte Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 120, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Witte Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"De witte hoeve" op de hoek met de Batterijstraat, eertijds ook met herbergfunctie. Staat vermeld in de ommeloper van 1620 en wordt beschreven als "een oude hofstede…upt noorthende jeghens den dune, jnden zuudtoosthouck jeghens de woeste hofstede". Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat de hoeve aangeduid met het woonhuis en ten zuiden ervan een klein landgebouw. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) afgebeeld met L-vormig volume, circa 1902 worden de bestaande gebouwen uitgebreid.

Losse bestanddelen in verankerde baksteen rond een deels geasfalteerd, deels begraasd erf, toegankelijk via een betralied hek en aan de oostzijde afgescheiden door een haag. Boerenhuis ten noordwesten, vier traveeën en een opkamertravee onder zadeldak (Vlaamse pannen), deel bepleisterd en deels witbeschilderd boven een gepekte plint. Licht getoogde en/ of aangepaste muuropeningen. Haaks aangebouwde stal onder zadeldak. Ten oosten een zomerkeuken in verankerde, witbeschilderde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1902/12.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 100, p. 172.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 44.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.