Kruishoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Duiveketestraat
Locatie Duiveketestraat 5, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kruishoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve zogenaamd "KRUISHOEVE", zie uithangbord, toegankelijk via een geasfalteerde oprit en een tweeledige toegangspoort. Nu gerenoveerd in functie van hoevetoerisme en als vakantieverblijf.

Volgens een figuratieve kaart van 1760 bevond er zich ten oosten van de huidige site een oudere, omwalde hoeve. De kaart toont tevens de inplanting van de huidige gebouwen ten westen van die oude site. De dwarsschuur ten westen van het erf is gedateerd door middel van baksteenkoppen met jaartal "1772". Op een plan van 1776 staat "hofstede genaemt ter pauwe die nu verplaetst is", er is nog slechts één gebouw getekend. Het is niet duidelijk of de verderop gelegen hofstede met gelijkaardige naam "TER PAUWEN" (nummer 12) met de "KRUISHOEVE" verband houdt. Op de Ferrariskaart (1770-1778) nog afgebeeld met de oude situatie. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) is de U-vormige opstelling, zie huidig te zien. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) aangeduid als "Ferme Vermeersch". In 1908 registreert het kadaster een oostelijke uitbreiding van het woonhuis. Losse bakstenen en verankerde bestanddelen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) in U-vormige opstelling rond een deels begraasd en deels bekiezeld erf. Het witbeschilderde boerenhuis met stalling ten noorden van het erf is sterk aangepast ten behoeve van het toerisme. Schaaps(?)stal ten oosten van het erf met segmentboogvormige en gedeeltelijk verbouwde muuropeningen, poort- en deuropeningen met sporen van witbeschilderde omlijsting. Ten westen een monumentale dwarsschuur (1772) met aandaken en kort overstekende dakrand op houten korbelen. Korfboogpoorten, rechthoekige muuropeningen en asemgaten. De overige nutsgebouwen zijn zonder specifieke kenmerken.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1908/37.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Collectie Mestdagh, nummer 179a: Kaart van een hoeve en gronden te Klemskerke en Bredene, eigendom van Phil. Le Bailly, heer van Tilleghem, door P. Gilliodts, kopie van circa 1760 naar een origineel van 1760.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 691: Kaart van een hofstede "Goet ter Leeuwen" genaamd, gelegen te Klemskerke, in de watering van Blankenberge, in het bezit van van der Beke de Cringhen, gemaakt door Ign. Drubbele, 1776.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 101.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duiveketestraat

Duiveketestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.