Hoeve Ter Pauwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Duiveketestraat
Locatie Duiveketestraat 12, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Pauwen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aan de straat gelegen hoeve "TER PAUWEN" (zie houten bord), die al in 1293 als "In Clemskerke ter stede die men heet tgoet Ten Pauwe" wordt vermeld. Het is niet duidelijk of de verderop gelegen hofstede de "KRUISHOEVE" (nummer 5) met de hoeve "TER PAUWEN" verband houdt. Ten oosten van nummer 5 staat op een plan van 1776 de verdwenen "hofstede genaemt ter pauwe die nu verplaetst is" en die circa 1770 werd vervangen door het meer westelijk gelegen nummer 5, zie huidig. Op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld met het dwars op de straat georiënteerde woonhuis en enkele landgebouwen ten noorden ervan. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) staat de hoeve opgeschreven als eigendom van de familie Le Bailly de Tilleghem. De gebouwen bestaan uit twee L-vormige volumes met ten noorden van het woonhuis een bakhuis en rosmolen (beiden verdwenen). Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als "Ferme Claeys".

Sterk verbouwde hoeve met losse, bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) rond een betonnen erf met centraal een treurwilg. Boerenhuis met twee opkamertraveeën aan straatzijde onder verspringend zadeldak, deels witgekalkte en gecementeerde gevels boven een gecementeerde plint. Aan de zuidzijde een rechthoekige kelderopening onder houten latei in een verdiepte segmentboognis. Voorts rechthoekige, deels gewijzigde muuropeningen. Aan de noordzijde een licht getoogde deuropening met een merkwaardige geblokte omlijsting in gesinterde baksteen met ingewerkt ovalen bovenlicht met kruisvormige roedeverdeling. Voorts sporen van een gedichte rondboogopening. Ten zuiden van het erf een stalvleugel aan de straatzijde met rondbogige voedernissen. Overige gebouwen van recente datum. Poel ten zuiden van het erf.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1940/21.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 68.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 101.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duiveketestraat

Duiveketestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.