Hoeve Ganzepoel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 26, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Ganzepoel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "de Ganzepoel" met losse bestanddelen rond een deels onverhard, deels met bakstenen bekleed erf, toegankelijk via een onverharde oprit met populierenrij. De hoeve gaat terug tot voor de opmaak van het primitief kadaster (circa 1830), op de Atlas der Buurtwegen (1842) aangeduid als "Ferme Malfait". Op een foto van 1916 te zien met een laag boerenhuis en links een hogere opkamer. In "1935" zie gevelsteen gewijzigd waarbij het woonhuis met een bouwlaag wordt verhoogd en de landgebouwen worden vervangen of aangepast (zie kadaster). Boerenhuis eventueel in kern teruggaand tot het einde van de 18de eeuw. Bakstenen dubbelhuis met links twee opkamertraveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) en aanpalende, lage stalgebouwen tegen de zijgevels. Gecementeerde gevels, voorgevel met modernistische inslag zie de afwerking van de borstwering, de traveeën worden op de verdieping afgescheiden door pilasters met bekronende bolornamenten. Gecementeerde, doorlopende banden ter hoogte van boven- en onderdorpels en vlakke omlijstingen bij de rechthoekige muuropeningen. Getoogde kelderopening en gedichte rondboogvensters in de rechterzijgevel.

Interieur: kelder onder tongewelf rustend op een centrale pijler. De overige bedrijfsgebouwen zijn aangepast of van recentere datum. Jonge boomgaard tussen het erf en de Nieuwe Steenweg.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1904/4, 1938/38.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 102.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg

Nieuwe Steenweg (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.