Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Sluizestraat
Locatie Sluizestraat 31, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve op onverhard erf met bakhuisje en bakstenen stoep langsheen boerenhuis; erfbeplanting van populieren en wilgen. Verbouwd boerenhuis met links stal + drie traveeën + twee opkamertraveeën rechts; één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, hanggoot) met tweemaal verspringende nokhoogte. Verankerde baksteenbouw, wit beschilderd op gepikte plint. 18de eeuw. Opkamer met blinde noordgevel, steunberen aan oostgevel. Aangepaste muuropeningen, uitgezonderd twee rechthoekige kelderopeningen.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sluizestraat

Sluizestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.