erfgoedobject

Omwalde semi-gesloten hoeve 't Goed ter Leeuwen

bouwkundig element
ID
54584
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54584

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen historische hoeve zogenaamd "'t Goed ter Leeuwen", die al wordt vermeld in 1511. Wordt ook "Hof ter Leeuwen" of "Leeuwenhof" genoemd.

Historiek.

De site staat aangeduid op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Afgebeeld op figuratieve kaarten van 1758 en 1776 gelegen binnen een driehoekige omwalling met U-vormig opgestelde gebouwen en ten zuiden een bakhuisje. Gelijkaardige situatie op de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief kadaster (circa 1830). Op de Atlas der Buurtwegen (1842) vermeld als "Ferme 't Goed ter Leeuwen". In 1938 registreert het kadaster een uitbreiding met een groot volume aangebouwd tegen de noordoostvleugel.

Beschrijving.

Oorspronkelijk omwalde, semi-gesloten hoeve op antropogeen opgehoogd erf. Lage, verankerde bakstenen bestanddelen ingeplant in U-vorm met opening naar het zuidwesten. Gebouwen teruggaand tot de 18de eeuw maar eventueel ouder. Toegankelijk via een lange, onverharde oprit en twee erftoegangen. Enerzijds deels geasfalteerd en geflankeerd door bakstenen muurtjes met ijzeren hek leidend naar het boerenhuis. Anderzijds met karrenspoor leidend naar de binnenplaats en achterliggende weilanden. Deels gekasseide, deels begraasde (op de plaats van de vroegere mestvaalt) binnenkoer. Boerenhuis ten zuidoosten van het erf met geïncorporeerde stalling links en twee hoger opgaande opkamertraveeën rechts onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Stalgedeelte links met aandak en vlechtingen in de tuitgevel. Witbeschilderde gevels gedeeltelijk met imitatievoegen en casementen op de plint, gecementeerde gevel bij het stalgedeelte aan erfzijde. Rechthoekige muuropeningen, bij de opkamer aan erfzijde onder houten lateien en betralied. Rechterzijgevel met rechthoekige kelderopening en robuuste steunbeer waarin een latrine is ondergebracht.

Ten zuiden van het boerenhuis een lager schuurstalvolume met 19de-eeuws uitzicht met brede korfboogpoort en verbouwde muuropeningen.

Ten noordoosten van het erf aanpalende witbeschilderde stalling onder zadeldak (Vlaamse pannen) met aandaken en muurvlechtingen in de tuitgevel. Achtergevel met steunberen.

Ten noordwesten een langgerekte vleugel met wagenschuur en stallingen onder zadeldak (Vlaamse pannen) en klimmende dakkapel aan erfzijde. Overwegend 19de-eeuws uitzicht met eventueel oudere muurresten, grotendeels verbouwde muuropeningen. Enkele lagere aanbouwen langs de binnenkoer.

Ten zuiden van het erf een alleenstaand bakhuis met zomerkeuken onder zadeldak (Vlaamse pannen) met aandak en vlechtingen. Deels bepleisterde (imitatievoegen in de voorgevel), witbeschilderde gevels. Rechthoekige muuropeningen, venster in de voorgevel met kleine roeden en oorspronkelijk beluikt zie duimen, houten kozijnen in de noordgevel. Ommuurde moestuin aan de achterzijde toegankelijk via een houten hek. Leegstaande en verwaarloosde toestand.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1938/59.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Collectie Mestdagh, nr. 177: Kaart van de grote hoeve "Goed ter Leeuwen" en gronden te Klemskerke, eigendom van van der Beke van Cringhe, door J.A. Laurenz, 1758.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nr. 691: Kaart van een hofstede, het "Goet ter Leeuwen" genaamd, gelegen te Klemskerke, in de watering van Blankenberge, in het bezit van van der Beke de Cringhen, gemaakt door Ign. Drubbele, 1776.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 103.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Omwalde semi-gesloten hoeve 't Goed ter Leeuwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54584 (Geraadpleegd op 05-03-2021)