Langgestrekte hoeve Populierenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Vosseslag
Locatie Vosseslag 23, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve Populierenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dwars op de straat georiënteerde langgestrekte hoeve zogenaamd "POPULIERENHOF", zie houten bord, met geïncorporeerde stal en schuur. De hoeve gaat zeker terug tot vóór de opmaak van het primitief kadasterplan (circa 1830). Eventueel daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw, op de Ferrariskaart (1770-1778) staat hier in de omgeving een hoeve met U-vormige opstelling getekend. In 1946 registreert het kadaster een vergroting van het woonhuis. Verankerde baksteenbouw met witbepleisterde muren boven een gepekte plint en onder zadeldak (Vlaamse pannnen) en met achteraan tegen het woonhuis een aanpalend bakhuisje (mechanische pannen). Woonhuis met licht getoogde muuropeningen met bewaard schrijnwerk, beluikte vensters, schuiframen met kleine roedeverdeling. Lagere gesloten achtergevel, bij het bakhuisje een betralied, rechthoekig venster. Links van het woonhuis de stalling, rechts de schuur met verhoogde inrijpoort en winket. Achterliggend erf met mestvaalt van de straat afgescheiden door een bakstenen muurtje.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1946/38.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nr. 1142: Kaart van een hofstede, "De Spijker" genaamd, gelegen te Klemskerke, in de watering van Blankenberge, in het bezit van weduwe Frederic Belleroche, gemaakt door Ch. Van Wassenhove, 1849.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 104.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vosseslag

Vosseslag (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.