Hoeve Kapelhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Zandstraat
Locatie Zandstraat 3, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Kapelhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiehoeven

Beschrijving

Sterk verbouwde en achterin gelegen hoeve zogenaamd "KAPELHOF", zie houten opschrift. Uitgebaat in het kader van het hoevetoerisme als hotel en restaurant. De hoeve zou teruggaan tot 1635 en staat op de Atlas der Buurtwegen (1842) aangeduid als "Ferme Vanloo". Tussen 1900 en 1919 bewoond door Henri Pittery (1863-1932), burgemeester van Klemskerke vanaf 1912 tot aan zijn dood. In 1908 registreert het kadaster een vergroting van de gebouwen en de oprichting van een kapel halverwege de oprit. Eigenares en opdrachtgeefster is barones Theresia Maria Bethune uit Marke. Hoeve met losstaande gebouwen rond een begraasd erf. Het woonhuis met opkamer en aanpalende stalling is sterk verbouwd.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1908/17.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 84-85.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 105, 144.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, sine loco, 1999, p. 63.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zandstraat

Zandstraat (De Haan)

is gerelateerd aan Kapel Heilige Antonius van Padua

Zandstraat zonder nummer, De Haan (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.