Omwalde hoeve met losse bestanddelen De Breuckhofstede

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Brugse Baan
Locatie Brugse Baan 14, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Omwalde hoeve met losse bestanddelen De Breuckhofstede

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Achterin gelegen historische hoeve zogenaamd "DEBREUCK HOFSTEDE" zie houten bord. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rond een deels tot moestuin hervormd, deels verhard erf en toegankelijk via een rechte, geasfalteerde oprit.

Historiek.

Het boerenhuis klimt volgens zegsman op tot 1611. De naam zou afkomstig zijn van Isabella Debrusch, in de ommeloper van 1686 opgetekend als eigenares. Ook nog "Ganzenhof" genoemd. De hoeve staat afgebeeld op een 18de-eeuwse kaart en de Ferrariskaart (1770-1778) met twee langwerpige volumes op L-vormige plattegrond en een klein gebouw op het erf. Gelegen binnen een vierkante omwalling met toegang in het westen, op de Ferrariskaart (1770-1778) via een rechte dreef, ten noorden van het woonhuis ligt een moestuin. Bij de opmaak van het primitief kadaster (circa 1830) is de eigenaar weduwe d'hane de Steenhuyze, een rentenierster uit Gent. In 1874 registreert het kadaster, eigenaar is nu Maurice de Ghellinck-Dewalle uit Wondelgem, de aanwezigheid van een rosmolen als onderdeel van de grote schuur. De rosmolen wordt in 1940 niet meer vermeld.

Beschrijving.

Lage bestanddelen in verankerde baksteen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Ten noorden van het erf een langgestrekt, witbeschilderd boerenhuis met geïncorporeerde stalling boven een gepekte plint met rechts een hoge opkamer van twee traveeën. Zadeldak met tweemaal verspringende nokhoogte en klimmende dakkapel boven het woongedeelte en twee laadvensters boven de stal. Steunberen en betraliede kelderopening bij de opkamer. Voorts aangepaste muuropeningen. Rechterzijgevel met twee rondbogige zoldervensters. Tegen de achtergevel een aanpalend bakhuis met latrine tegen de eindgevel. Ten oosten van het erf een monumentale, dubbele dwarsschuur met wagenhuis met verhoogde poorten. Steunberen tegen de linkerzijgevel, achtergevel met sporen van dichtgemetselde wagenhuispoorten onder houten latei. Interieur met kopbalkgebinte gesteund door standjukken. Bakstenen stoep langsheen de erfzijde van het woonhuis en de schuur. De walgracht is grotendeels bewaard aan noord-, oost- en zuidzijde uitlopend in de poel (vijver). Overige hoevegebouwen van recente datum, zonder specifieke kenmerken.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1874/6.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1337: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem in de watering van Blankenberge, in het bezit van jufrouw de la Villette, 18de eeuw.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 128.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 175, 197, 200.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugse Baan (Vlissegem)

Brugse Baan (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.