Sint-Clarengoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Grotestraat
Locatie Grotestraat 154, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Clarengoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Historische hoeve, zogenaamd "ST. CLARENGOED" zie houten bord, het erf ligt ten westen van de Zwinbeek.

Historiek.

Staat vermeld in een ommeloper van 1686 als eigendom van het Brugse Sint-Claraklooster. De hoeve is op de Ferrariskaart (1770-1778) met L-vormige opstelling afgebeeld, aan de straat is over de Zwinbeek een stenen brug getekend. Gelijkaardige configuratie op het primitief kadaster (circa 1830) en de Atlas der Buurtwegen (1842). In 1872 registreert het kadaster een totale heropbouw (eventueel met behoud van oudere kern) van woonhuis en stalling. Ten oosten van het erf wordt een schuur met wagenhuis opgericht zodat de gebouwen nu in U-vorm rond het erf liggen.

Beschrijving.

Hoeve met losse bestanddelen in verankerde baksteen rond een deels geasfalteerd, deels begraasd erf met centrale treurwilg. Het erf is toegankelijk via een gekasseid brugje met bakstenen balustrades en ijzeren hekken gevat in bruinbakstenen pijlers. In de pijler links een korfbogig, beglaasd Mariakapelletje met roodbakstenen omlijsting. Boerenhuis ten westen van het erf van anderhalve bouwlaag en links twee hoge opkamertraveeën onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen). Wellicht is het oorspronkelijke, lage woonhuis opgetrokken tot de huidige anderhalve bouwlaag zoals de sporen van een tudorboogvenster in de straatgevel doen vermoeden. Erfgevel met parement in gele baksteen en rechthoekige muuropeningen onder gijsbeschilderde strekken, twee betraliede kelderopeningen onder de opkamer. Witbeschilderde straat- en achtergevel, straatgevel met verjongende steunberen, rondboogvenster onder druiplijstje en gemetseld hondenhok onder lessenaarsdak. Nagenoeg blinde achtergevel met twee betraliede keldervensters in de gepekte plint en links een ovaal venstertje met halfcirkelvormige roedeverdeling en hoog erboven een rechthoekig venstertje. In de haakse annex tegen het woonhuis is het bakhuisje geïntegreerd. Stalling onder zadeldak (Vlaamse pannen) ten noorden van het erf. Rechthoekige stal- en laaddeuren en centraal een ovaal venster. Dubbele dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten) ten oosten van het erf met aanpalend wagenhuis met twee korfboogpoorten. Naast de treurwilg op het erf een conisch, witbeschilderd hondenhok onder kegelvormig dak. Ten westen van het woonhuis een kleine boomgaard.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1872/6, 1937/41.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 102, 197, 204.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grotestraat (Vlissegem)

Grotestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.