Hoeve met losse bestanddelen Kleine Schamele Weecke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Grotestraat
Locatie Grotestraat 217, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen Kleine Schamele Weecke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen zogenaamd "KLEINE SCHAMELE WEECKE", zie houten bord. Historische hoevesite teruggaand tot de 15de eeuw als afsplitsing van de "Grote Schamele Weecke" (zie Lepelemstraat nummer 44) en eigendom van het Brugse Potteriehospitaal. Wellicht was dit het voormalig "Goed Ten Torre" zoals vermeld in een ommeloper van 1686. De hoeve staat op de Ferrariskaart (1770-1778) opgeschreven als "Cleyne schamel wegh" en afgebeeld met L-vormige opstelling binnen een vierkante omwalling. Op het primitief kadaster (circa 1830) als "Kleyne Schaemel Weese" en de Atlas der Buurtwegen (1842) als "Kleine Schamelweeze" met dezelfde configuratie. In "1857" zie jaartal (bij het kadaster geregistreerd in 1877) in de zijgevel wordt de wagenschuur ten westen van het erf heropgebouwd. Circa 1887 wordt de dwarse achterbouw van het huis deels vernieuwd. Na een windhoos in 1960 bouwt men de vernielde schuur gedeeltelijk terug op.

Lage, verankerde bakstenen gebouwen met 17de-eeuwse kern onder zadeldaken (Vlaamse pannen, golfplaten) rond een deels verhard erf en ten noordwesten met gedeeltelijk bewaarde omwalling. Ten noorden van het erf een sterk verbouwd boerenhuis waarin de oudere kern met opkamergedeelte rechts nog herkenbaar is. Lagere, aanleunende stalling. Ten westen van het erf verbouwde wagenschuur met twee korfboogvormige poorten. Overige hoevegebouwen van recente datum en zonder specifieke kenmerken.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1877/4, 1888/45.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 84-85.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 133, 197, 204-205.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grotestraat (Vlissegem)

Grotestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.