Dorpsschool en klooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 5-7, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpsschool en klooster

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig klooster zogenaamd "'T KLOOSTER" zie opschrift op de tuinmuur, met schoolgebouw (Vrije Basisschool) daterend van 1880.

Historiek.

De wet Van Humbeeck van 1879 zet de schoolstrijd in gang waardoor in Vlissegem als reactie een vrije school wordt opgericht. Pastoor Joannes De Schryvere moet instaan voor een nieuw schoolgebouw en het aanwerven van de leerkrachten. De zusters van de Heilige Kindsheid uit Ardooie komen zich vestigen op Vlissegem om er les te geven. De school start in 1879 en is voorlopig gehuisvest in de kamer van een arbeidershuis. De bouw van een nieuwe school gebeurt op gronden, geschonken door de adellijke familie de Man-van Caloen. Voortgaande op de Ferrariskaart (1770-1778) en enkele figuratieve kaarten uit de 19de eeuw was er hier al bebouwing. In 1880 is het geheel klaar en bestaat dan uit een klooster, drie klaslokalen en een ommuurde speeltuin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt vlak bij de school door de Duitsers de batterij van Vlissegem (zie Kloosterstraat en Warvinge) geplaatst en dient de school te worden ontruimd en de klassen op verschillende locaties ondergebracht. In 1956 wordt het schoolgebouw uitgebreid met een vergaderruimte. Met de oprichting van een vrije school in De Haan-aan-zee door dezelfde kloosterorde valt het aantal leerlingen in Vlissegem gestaag terug. Dit leidt in 1975 tot een fusie waarbij de school op Vlissegem een wijkschool wordt van de Vrije School De Haan. De laatste zuster geeft les tot 1977. In de loop van de jaren 1970 worden enkele klassen overgeheveld naar De Haan, eind jaren 1980 blijven nog slechts een tweetal klassen over. Ondanks een tijdelijke opleving in de jaren 1990 door de aangroei van jonge gezinnen in de gemeente zet deze trend zich niet door. Het klooster wordt heden bewoond door een kunstschilder.

Beschrijving.

Complex van voormalig klooster in een ommuurde tuin en lagere, aanleunende klaslokalen van 1880 met rechts een uitbreiding van 1956. Tuin toegankelijk via een metalen poort tussen vierkante pijlers. Dubbelhuis van twee bouwlagen in verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met beraapte gevels. Voorgevel met asymmetrische opbouw met drie linkertraveeën en rechts een opkamer boven een kelderverdieping. Van de segmentboogvormige vensters met grote roedeverdeling is een groot aantal, nu met rechte afwerking, verlaagd. Omgevende tuinmuur in bruine baksteen onder ezelsrug, verankerd aan de achterkant. De tuin achteraan paalt aan de dorpsweide, beschermd als dorpsgezicht (zie Warvinge), ten westen van de tuinmuur vertrekt een voetweg en leidt door de dorpsweide naar het kerkhof. Aanleunende dorpsschool met deels ommuurde speelplaats. Oudste vleugel in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen) en lagere aansluitende vleugel (1956) in rode baksteen onder zadeldak (mechanische pannen). Hoge rechthoekige klasramen.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1331: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Andries Pypers, 19de eeuw.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1333: Kaart van landen gelegen te Vlissegem in de watering van Blankenberge, in het bezit van Maximiliaan della Faille, 19de eeuw.
  • BALLEGEER J., VANDENBERGHE E., Tussen Noord-ee en Noordzee in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1978, nummer 95.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 409-419.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 39, p. 92-94, 98.
  • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan Deel III, Stroud (Groot-Britannië), 2005, p. 97.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kloosterstraat

Kloosterstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.