Gersthof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Lepelemstraat
Locatie Lepelemstraat 50, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gersthof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve "Gersthof" toegankelijk via een rechte, geasfalteerde oprit. Staat afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) met drie losstaande gebouwen binnen een rechthoekige omwalling. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) en de Atlas der Buurtwegen (1842) ongeveer met dezelfde configuratie en met enkele kleinere bijgebouwen. Het erf is toegankelijk aan de westzijde. Het kadaster registreert in 1864 de bouw van een rosmolen ten zuiden van het woonhuis. Circa 1873 wordt een dwarse aanbouw aan de zuidkant van het woonhuis verlengd zie huidig. Circa 1913 verdwijnen enkele kleinere bijgebouwen en wordt de schuur ten noorden van het huis in noordelijke richting verlengd. De rosmolen is recent gesloopt.

Hoeve met gedeeltelijk bewaarde omwalling en losse bestanddelen rond een deels verhard erf. Boerenhuis, eventueel opklimmend tot de 18de eeuw, ten zuiden van het erf. Twee opkamertraveeën, de twee rechtertraveeën werden wellicht opgetrokken in de 19de eeuw zie huidig. Verankerde en witbeschilderde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Getoogde muuropeningen en beluikte vensters, bewaarde schuiframen met grote roedeverdeling bij de opkamer boven betraliede kelderopeningen. Aanpalende, lagere stal onder lessenaarsdak. Oostvleugel grotendeels van 1873 met vernieuwd parement. Bakstenen stoep. Ten noordoosten van het woonhuis een deels witbeschilderde stalling in verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met aanbouw van circa 1913. Ten noorden een schuur met in de westgevel een gevelsteen met jaartal "1925", vlechtingen en gevelnis met bekronend kruis.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1864/21, 1873/4, 1913/19.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 175, 197, 200-201.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lepelemstraat

Lepelemstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.