Hoeve De Teghelrie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Lepelemstraat
Locatie Lepelemstraat 52, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Teghelrie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve aan de straat gelegen, zogenaamd "De Teghelrie" ook "den Tegelhoven" genoemd, in de ommeloper van 1554 staat "daer wylent een teghelrije up stondt". De naam houdt verband met een plaatselijke steenbakkerij waar het nabij gewonnen turf als tegels werd gebakken.

Historiek.

Staat afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) in een rechthoekig, omhaagd perceel met twee gebouwen langs de straat en met een boomgaard. Op een kaart, wellicht daterend uit het einde van de 18de eeuw, met opstelling van het woonhuis met geïncorporeerde stalling en haaks geplaatste schuur zie huidig. Bij de opmaak van het primitief kadaster (circa 1830) is de pachthoeve eigendom van de Brugse adellijke familie d'Hanins de Moerkerke. Het kadaster registreert in 1864 de bouw van een paardenstal ten noorden van het woonhuis. In 1888 is er sprake van een vergroting van het huis, waarschijnlijk betreft het hier een uitbreiding of verbouwing bij het stalgedeelte aan de zuidzijde met op de eindgevel het jaartal "18?3".

Beschrijving.

Losse bestanddelen gegroepeerd rond een betonnen en begraasd erf met centrale mestvaalt. Woonhuis met links een hoog opkamergedeelte van twee traveeën en aansluitend lager deel, opklimmend tot de 18de eeuw maar eventueel ouder. Verankerde baksteenbouw met witbeschilderde gevels boven een gepekte plint en onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Opkamer met aandak en vlechtingen in de zijgevels, eindgevel met twee verjongende steunberen met naast de linker steunbeer een natuurstenen afvoergoot. Aangepaste muuropeningen. Kleine siertuin aan de straat, vroeger met betonnen afsluiting, vervangen door een lage haag en toegankelijk via een metalen hek. Aansluitende stal in rode, verankerde baksteen onder zadeldak (golfplaten), aangepaste muuropeningen en ingemetseld kruis in de zijgevel. Schuur ten oosten van het woonhuis, in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (golfplaten) en met aangepaste muuropeningen. In de noordoosthoek van het erf een kleine stal met rechts een aanpalend wagenhuis. Bijkomende mestvaalt gelegen aan de straat.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1864/22, 1888/29.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1337: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem in de watering van Blankenberge, in het bezit van jufrouw de la Villette, 18de eeuw.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 126, 133, 197, 200-201.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lepelemstraat

Lepelemstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.