Hoeve met losse bestanddelen Hof ter Meulen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Ter Bieststraat
Locatie Ter Bieststraat 7, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen Hof ter Meulen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve "Hof ter Meulen".

Historiek.

De site is op de Ferarriskaart (1770-1778) en een 18de-eeuwse kaart afgebeeld binnen een vierkante omwalling met erftoegang aan de westzijde. Op de westelijke helft van het erf liggen de gebouwen volgens een L-vormige opstelling met ten zuiden ervan een bakhuisje. Op de Ferrariskaart staat op de oostelijke helft een moestuin afgebeeld, ten zuiden van het erf loopt een voetwegel die de Ter Bieststraat met de Brugsesteenweg op grondgebied Nieuwmunster (Zuienkerke) verbindt. Deze voetwegel staat op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als Chemin n° 8, "Wenduynewegel. Sentier de Vlisseghem à Wenduyne". In de 19de eeuw is er sprake van een kleine windmolen om graan te malen. Volgens kadastergegevens worden het bakhuisje circa 1879 vervangen door een zomerkeuken en circa 1937 twee landgebouwen toegevoegd ten zuiden en ten oosten van het erf. De zomerkeuken wordt circa 2005 gerenoveerd en uitgebaat als "'T KALVERNEST" in functie van hoevetoerisme. De omwalling werd in de loop van de 20ste eeuw volledig gedempt.

Beschrijving.

Hoeve met losse bestanddelen in verankerde baksteen onder zadeldaken (mechanische pannen). Gebouwen gegroepeerd rond een deels verhard en deels begraasd erf, toegankelijk via een geasfalteerde oprit.

Ten zuiden een langgestrekt boerenhuis met twee hogere opkamertraveeën en geïncorporeerde stalling, opklimmend tot de 18de eeuw. Witbeschilderde gevels boven een gepekte plint. Muuropeningen grotendeels aangepast. Voorgevel met getraliede, segmentboogvormige kelderopening en rondbogige Marianis boven de deur, geplaveide stoep. Aan noordzijde een haaks aangebouwde stalling, verbouwd als woning. In de oksel van de twee vleugels leidt een betonnen bordestrap naar een laaddeur onder sleepdak. Schuurstalvolume en wagenhuis ten oosten van het erf in bruine baksteen, gewijzigde muuropeningen. Overige hoevegebouwen zonder specifieke kenmerken, deels van recente datum.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1879/25, 1937/40.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1327: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Accaert, gemaakt door Drubbele, 18de eeuw.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 210-211, 227.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ter Bieststraat

Ter Bieststraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.