Hoeve Moorzelehof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Vijfwegestraat
Locatie Vijfwegestraat 19, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Moorzelehof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "MOORZELEHOF", zie houten bord, de naam verwijst volgens de ommeloper van 1686 naar de toenmalige eigenaar.

Historiek.

De hoeve staat met omwalling afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld met U-vormige opstelling. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) en de Atlas der Buurtwegen (1842) met L-vorm en twee kleine gebouwtjes. De hoeve is dan eigendom van de adellijke familie van Outryve-de Merckem uit Gent. In 1874 registreert het kadaster de plaatsing van een rosmolen in de schuur. Circa 1877 wordt ten westen van het erf een vrijstaand landgebouw toegevoegd en circa 1883 de zomerkeuken ten zuiden van het woonhuis.

Beschrijving.

Gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen aan de straat en rond een als siertuin aangelegd erf. Dwars op de straat georiënteerd boerenhuis met twee opkamertraveeën, wellicht is het linkergedeelte met een halve verdieping opgetrokken in de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen) met gecementeerde gevels en aangepaste muuropeningen. Rechterzijgevel met in de top een rondboogvenster waarboven een rondbogige Marianis. Zomerkeuken in gele, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met aanpalende stal onder doorgetrokken dakschild aan straatzijde. Rechthoekige muuropeningen onder strekken, bewaard schrijnwerk bij de beluikte vensters met schuiframen en grote roedeverdeling. Tegen de achtergevel een lage aanbouw onder lessenaarsdak met halfrond venster in de zijgevel. Ten noorden haaks ingeplante dwarsschuur met stalling in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand. Rechthoekige poort, muuropeningen onder betonnen lateien aangepast tijdens het interbellum.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1874/3, 1879/11, 1883/2.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 198.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vijfwegenstraat

Vijfwegestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.