Hoeve De Vlakte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Vijfwegestraat
Locatie Vijfwegestraat 22, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Vlakte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "TEN WYNGAERDE" zie houten bord, gelegen op een terp. Ook nog "Vinkengoed" en "De Vlakte" genoemd. Heden uitgebaat als paardenmelkerij.

Historiek.

Voormalige pachthoeve van de Infirmerie van De Wijngaerde (Brugge), eigenaar van enkele pachthoeven in Klemskerke en Vlissegem. De hoeve staat op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) met drie landgebouwen, op een kaart van circa 1800 met slechts één gebouw. Circa 1797 komt de hoeve in handen van de Burgerlijke Godshuizen Brugge. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) met U-vormige opstelling.

Beschrijving.

Heden met losse bestanddelen in verankerde baksteen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) rond een betonnen erf, toegankelijk via een geasfalteerde oprit. Ten noorden van het erf een sterk aangepast boerenhuis met twee opkamertraveeën en jaartal "1851(?)" in de rechterzijgevel, voorgevel met nieuw parement en aangepaste muuropeningen. Ten oosten van het erf een monumentale dwarsschuur met uitbreidingen, zie bouwnaden en jaarstenen met data "1872" op de linker- en "18?7" op de rechterzijgevel en aangepaste muuropeningen. Overige bedrijfsgebouwen van recentere datum. Boomgaard ten noorden van het erf afgescheiden door een brede gracht, mogelijk een restant van een walgracht.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Collectie Mestdagh, nummer 1820b: Kaart van een hoeve en gronden te Vlissegem, eigendom van het klooster van de Jacobinessen te Brugge, kopie van circa 1800.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 103.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 107, 133, 214.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vijfwegenstraat

Vijfwegestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.