Dorpswoning met winkel Het Burgerwelzijn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Warvinge
Locatie Warvinge 41, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning met winkel Het Burgerwelzijn

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewinkels
Dateringinterbellum

Beschrijving

Voormalig handelshuis met gevelbrede cartouche zogenaamd "Het Burgerwelzijn" zie verdwenen uithangbord. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) staat hier een klein volume getekend. Oorspronkelijk een lage dorpswoning die tijdens het interbellum met een verdieping is verhoogd zie bouwsporen in de zijgevel. Verankerde en gecementeerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen) boven een bepleisterde plint in imitatie breuksteen. Parement verlevendigd met doorlopende banden en omlopend boven de rechthoekige muuropeningen, dichtgemetselde deuropening.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Warvinge

Warvinge (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.