Hotel des Milles Colonnes in neoclassicistische stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Wenduine
Straat Delacenseriestraat
Locatie Delacenseriestraat 21, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel des Milles Colonnes in neoclassicistische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiehotels
Stijlneoclassicisme
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Beeldbepalend hoekpand bij de Zuidstraat. Volgens bouwaanvraag van 1912 gebouwd als "Hotel des Milles Colonnes" en ontworpen door architect A. Clement (Oostende). Later uitgebaat als fietsenhandel en recenter als "Hotel Normandie". Tijdens het interbellum is de vierde bouwlaag onder plat dak toegevoegd. Baksteenbouw van vier bouwlagen en vier/een traveeën boven een grijsbeschilderde, blauwhardstenen plint. Neoclassicistische, witbepleisterde gevels met imitatievoegen en kordons. Gelagzaal getypeerd door brede korfboogvensters onder omlopende druiplijst en met sluitsteen, in de linker travee een bijkomende rechthoekige deur onder geprofileerde kroonlijst op consoles. De bovenbouw wordt geritmeerd door rechthoekige traveenissen afgescheiden door muurdammen versierd met panelen. Rechthoekige (eerste verdieping) en rondboogvensters (tweede verdieping), gekoppeld aan de kant van de Delacenseriestraat. Verdiepte borstweringen versierd met guirlandes. De later toegevoegde vierde bouwlaag wordt getypeerd door rechthoekige twee- en vierlichten. Brede geprofileerde kroonlijst op consoles.

  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen Wenduine, 1912.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Wenduine, van middeleeuws vissersdorp tot familiebadplaats, Beernem, 2008, p. 239.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Delacenseriestraat

Delacenseriestraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.