Ontspanningshal van het Oeuvre du Grand Air

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Wenduine
Straat Goedeluchtstraat
Locatie Goedeluchtstraat 10, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ontspanningshal van het Oeuvre du Grand Air

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologievakantietehuizen
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Voormalige ontspanningshal van het "Home du Grand Air" (zie Kerkstraat straatinleiding), in 1910 ontworpen door architect Emile Janlet (Brussel). Annex van de vakantiekolonie voor zwakke kinderen, in 1896 langs de Kerkstraat gesticht door het echtpaar Carlier-Detienne uit Bergen. De zaal, nu zogenaamd "Torrekin" is eigendom van de gemeente en wordt uitgebaat als sportclub. Lage baksteenbouw op verhoogde begane grond boven een kelderverdieping. Parement in oranje baksteen met hoekpilasters die een hoofdgestel dragen, bestaande uit een geprofileerde lijst op klossen en een attiek met hoger middenstuk onder rondbogig fronton met gestrekte uiteinden. De panelen waren indertijd versierd met sgraffito, onder meer met afbeelding van spelende kinderen en zijn nu verdwenen. Bijna gevelbreed en hoog rondboograam met grote, ijzeren roedeverdeling waarin een centrale ingang in een rechthoekige blauwhardstenen omlijsting in neoclassicistische stijl onder geprofileerde kroonlijst. Links en rechts van het raam twee oculi met afbeelding van respectievelijk het gemeente- en het provinciewapen. Dubbele vleugeldeur met bewaard schrijnwerk met grote roedeverdeling en cirkelmotief in de bovenste zone. De kelderverdieping met verlaagde stoep is vanaf de straat toegankelijk en afgescheiden door een buisleuning met links een hek en bij de ingang omlopend als balustrade voor de blauwhardstenen buitentrap.

  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen Wenduine, 1910.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Wenduine, van middeleeuws vissersdorp tot familiebadplaats, Beernem, 2008, p. 250-251.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Goedeluchtstraat

Goedeluchtstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.