erfgoedobject

Winkelhuis

bouwkundig element
ID: 54712   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54712

Beschrijving

Villa uit 1907 naar ontwerp van architect René Derleyn, later verbouwd tot winkelhuis. Diephuis van drie bouwlagen onder schilddak (leien). Gele baksteenbouw, verlevendigd door middel van rode baksteen voor strekken en ter versiering van boogvelden in afwisseling met arduinen sluitstenen. Houten geprofileerde gootlijst op uitgelengde consoles waartussen verdiepte casementen met siermotieven; centrale tuitgevel met bolbekroning. Later toegevoegde driezijdige houten erker met bekronend balkon waaraan vernieuwde borstwering. Getoogde en gekoppelde vensters met verzorgd houtwerk naar art-nouveautraditie; gekleurd glas in lichten met roedeverdeling.

  • Gemeentearchief De Haan, Bouwaanvragen, 1907.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54712 (Geraadpleegd op 27-01-2020)